Wijkprogramma Schuytgraaf 2021

Schuytgraaf is de nieuwste Vinexwijk van Arnhem. Met respect voor het huidige landschap krijgt Schuytgraaf volgens de plannen buurten met een grote variatie in woningen en straten waar uiteindelijk in 2028 zo'n 15.000 mensen wonen.

Mensen wonen met plezier in deze ruime en groene wijk. Er is een grote afwisseling aan woningen, waar veel jonge gezinnen wonen. 

Wat vinden inwoners van Schuytgraaf belangrijk?

 • Dat er meer ontmoetingsplekken komen. Er is behoefte aan multifunctionele, betaalbare ruimten die gebruikt kunnen worden voor diverse doeleinden en doelgroepen. Daarnaast is het belangrijk dat deze plekken ook een aanbod hebben in de avond en in het weekend. 
 • Dat er aandacht blijft voor de openbare ruimte, vooral voor een schone en veilige leefomgeving.
 • Dat het aanbod in activiteiten met name voor jongeren toeneemt. Hoewel hier voor kinderen al stevig op ingezet wordt zijn er uitbreidingsmogelijkheden voor jongeren. Er is behoefte aan een ontmoetingsplek voor jongeren binnenshuis.
 • Dat het aanbod op het gebied van opvoeden bekend is bij ouders. 
 • Dat er altijd aandacht is voor een schone en veilige leefomgeving.
 • Dat er voldoende buitenspeelmogelijkheden zijn voor kinderen.

Acties in 2021

 • Wijkinitiatieven weten elkaar te vinden. Partijen in de wijk hebben zich verenigd en werken samen, door extra inzet van opbouwwerk.
 • Het vergroten van ontmoetingsmogelijkheden. Er zijn meer overdekte ontmoetingsplekken in de wijk.
 • Meer kinderen maken gebruik van het voorzieningenaanbod. De ouderbetrokkenheid wordt vergroot. 
 • Er is een doorlopend maatwerkprogramma voor kinderen.
 • Run for Fun en Vitesse Hattrick worden aangeboden.
 • Voor jonge kinderen en hun ouders is er de speelmorgen in Schuytgraaf.
 • We willen een veilige openbare ruimte rondom Station zuid. 
 • Multifunctioneel sport- en speelveld op het archeologisch veld Schuytgraaf is gerealiseerd en geprogrammeerd.
 • Opruimacties voor zwerffietsen rondom het station worden ingezet.

U kunt het volledige wijkprogramma opvragen via schuytgraaf-elderveld@leefomgevingarnhem.nl.