Wijkprogramma Schuytgraaf 2023

Schuytgraaf is de nieuwste Vinexwijk van Arnhem. Met respect voor het huidige landschap krijgt Schuytgraaf volgens de plannen buurten met een grote variatie in woningen en straten waar uiteindelijk in 2028 zo'n 15.000 mensen wonen.

Meedoen

  • Het is belangrijk dat inwoners van Schuytgraaf mee kunnen doen in de samenleving. Het gaat dan om het financieel voor jezelf kunnen zorgen, maar ook om een sociale basis; bewoners kennen elkaar en weten bij wie ze terecht kunnen voor activiteiten en hulp in de buurt, vrijwillig of professioneel.

Kansengelijkheid

  • Wij willen dat kinderen met gelijke kansen kunnen opgroeien. Niet alle kinderen kunnen deelnemen aan sport- of cultuuractiviteiten. Er zijn veel negatieve gevolgen van wat in de online leefwereld gebeurt, kinderen die te maken krijgen met (v)echtscheidingen en/of ervaren prestatiedruk.
  • In samenwerking met wijkpartners willen wij een (overdekte) ontmoetingsvoorziening voor tieners en jongeren in Schuytgraaf maken. Waar zij terecht kunnen voor informatie en advies en aangemoedigd worden om aan activiteiten mee te doen. Om hun talenten te ontwikkelen en beter voor zichzelf op te komen.

Veiligheid

  • Bewoners zijn betrokken bij de veiligheid en leefbaarheid van hun omgeving en geven signalen af over bijv. verloedering, huisjesmelkers, woonoverlast, veiligheid rondom het treinstation en in winkelcentra, over jeugdoverlast, etc. Wij vinden het belangrijk om hier in samenwerking met veiligheids- en welzijnspartners actie in te ondernemen. Zodat bewoners minder overlast hebben.

Openbare ruimte 

  • Bewoners in Schuytgraaf melden zaken over het onderhoud van de openbare ruimte en willen hier vaak actief bij betrokken zijn en/of zich voor inzetten. Er zijn veel bewonersinitiatieven als buurttuinen, onderhoud van groenstroken, geadopteerde afvalbakken etc. 

Dit zijn een paar punten uit het wijkprogramma Schuytgraaf. Heeft u ook een idee voor uw straat, buurt of wijk? Neem dan contact op met team leefomgeving via ons e-mailadres: schuytgraaf-elderveld@leefomgevingarnhem.nl