Wijkprogramma Spijkerkwartier 2021

Het Spijkerkwartier is een dynamische wijk met prachtige monumentale panden, winkels en horeca. De binnentuinen, die onderhouden worden door bewoners, geven de wijk een onverwachte schoonheid en rust. De wijk kenmerkt zich ook door een hoog aantal panden waar kamers worden verhuurd.

De verhouding tussen gezinnen en kamerbewoners is scheef gegroeid. Bij herinrichting van straten hoort een groenplan. Bewoners en gemeente maken dit plan. De Emmastraat is een voorbeeld van deze samenwerking.

Ontwikkelingen in de wijk

Duurzaamheid

Het Spijkerkwartier heeft door de verstening en verharding een grote opgave om de hittestress te verminderen. Ook de infrastructuur en de ringweg door het centrum zorgen voor een bovenmatig percentage aan fijnstof. Door inzet vanuit de wijken en actief vergroeningsprojecten te stimuleren en ondersteunen dragen we bij aan de klimaatopgave van de gemeente Arnhem. Ook wateroverlast is een probleem.
Een grotere opgave in de energietransitie is 'van het GAS af'. Dit is een stedelijk programma ingegeven door landelijk beleid. Vanuit Spijkerenergie, een van de satellieten van deBlauweWijkEconomie (dBWE),  wordt samen met de gemeente naar mogelijkheden gekeken, omdat de wijk over het algemeen particuliere vastgoed bezitters heeft. Ook de ouderdom en het beschermd stadsgezicht van de wijk maakt dat er per woning maatwerk geleverd moet worden.

Wijkbedrijven

De initiatieven die zich vanuit de wijk ontwikkelen worden vanuit Team Leefomgeving ondersteund waarbij wij ook partner zijn. We doen dit omdat dit bijdraagt aan de doelstellingen van de gemeente, we delen gezamenlijke belangen. Daarnaast richt het zich op de toekomst en is het vernieuwend waar we als gemeente van kunnen leren. Het zijn goede voorbeelden waarbij bewoners, overheid en andere stakeholders samenwerken, met ieder een eigen verantwoordelijkheid en rol. Het Spijkerkwartier is een living lab voor heel Arnhem. 

Acties in 2021

In samenwerking met bewoners, ondernemers en wijkbedrijven van het Spijkerkwartier richt het team leefomgeving zich onder andere op de volgende acties: 

 • De verdere samenwerking tussen de gemeentelijke afdeling Werk en Inkomen en het sociaal wijkteam en gezamenlijke afspraakruimtes in eigen wijk.
 • Buurtschakels verder uitrollen.
 • Versterking van de Sociale cohesie door vergroeningsprojecten met bewoners.
 • Slimme verbindingen in grote projecten met groen o.a. gemeenten en Volkshuisvesting.
 • Voorlichting en advisering op het vlak van vergroening en duurzaamheid.
 • Ontwikkeling van de wijkeconomie.
 • Ondersteuning als partner om het BuurtGroenBedrijf maximaal zelfstandig te laten functioneren zowel  organisatorisch als financieel.
 • Uitvoering project Wonen zonder stigma.
 • Integrale aanpak Steenstraat.
 • Verminderen van woonoverlast in het Spijkerkwartier.
 • JOGG programma vanuit Sportbedrijf (jongeren op gezond gewicht).
 • Ontwikkelingen van onder andere Van Muijlwijkstraat, Rembrandt Theater
 • Verminderen aantal weesfietsen/scooters
 • Meesturen en denken bij de transitie van woningen en woningontwikkeling (voor ouderen).


Het complete wijkprogramma kunt u opvragen via csa@leefomgevingarnhem.nl