Leerplicht en verzuim

De gemeente is er verantwoordelijk voor dat de leerplichtwet toegepast wordt.

In de regio Arnhem werken de leerplichtconsulenten van 8 gemeenten samen in 1 regionaal bureau leerlingzaken: het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) Midden-Gelre. De gemeenten die deelnemen zijn Zevenaar, Westervoort, Rozendaal, Rijnwaarden, Rheden, Overbetuwe, Duiven en Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rblmidden-gelre.nl of bel (026) 377 4963.