Monitor leefbaarheid en veiligheid

De gemeente doet sinds 2001 onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid in Arnhem. Eind 2017 hebben ruim 4.800 Arnhemmers een vragenlijst ingevuld. Hierbij ging het om hun beleving van de veiligheid in hun buurt, voorzieningen in de buurt, leefbaarheid en buurtproblemen.