Staat van de Stad 2018

Hoe staat Arnhem ervoor? In deze publicatie vindt u cijfers over de bevolking, arbeidsmarkt, gezondheid, Jeugdzorg, participatie, armoede, wonen en duurzaamheid in de stad. Verder komen ook thema's als leefomgeving, welzijn, Wmo en energie aan bod. 

De belangrijkste opvallendheden en conclusies zijn zichtbaar gemaakt in grafieken en korte analyses in Staat van de Stad 2018. U kunt het rapport ook downloaden (pdf, 5MB).