Aanleg van een Stadsoase

Het plan voor een Stadsoase gaat over het gebied rondom het Stadstheater. Culturele gebouwen en een groene openbare ruimte vormen samen de stadsoase: een fijne plek voor mens, plant en dier.

Het plan sluit aan op de verbouwing van het Stadstheater. Die verbouwing heeft gevolgen voor de inrichting van de openbare ruimte. Het nieuwe theater maken we toegankelijk voor bezoekers, werknemers en artiesten. Hiervoor is ruimte nodig, vooral aan de kant van de singel. De rest van het gebied maken we zo groen mogelijk. De ideeën voor een Stadsoase zijn nog niet definitief. Er wordt nog onderzocht of het project financieel haalbaar is. Over het ontwerp en de financiële dekking vindt nog bestuurlijke besluitvorming plaats.

Hart van de Stadsoase 

De gemeente wil op het Koningsplein, het gebied rond de Waalse kerk, een groene, koele plek met water maken. We noemen dit het hart van de stadsoase. De stadsoase gaat helpen om het stadsklimaat aangenaam te houden. We spelen hiermee in op de klimaatverandering, waarbij we meer periodes van droogte en extreme buien krijgen. De Stadsoase maakt deel uit van een route van koele plekken. Op hete dagen is het door deze route prettiger om je te verplaatsen in de binnenstad.

Impressie stadsoase
Afbeelding: een impressie van een Stadsoase, met een droombeeld van een groene tuin rond de Waalse Kerk met uitzicht op het nieuwe Stadstheater. Copyright: landschapsarchitect Novascape

Van verharding naar verkoeling

Op dit moment is de ruimte bij de Waalse kerk en het Stadstheater bijna helemaal verhard. Er is ruimte om te parkeren, er staan allerlei nutsvoorzieningen en een aantal grote bomen. Deze bomen koelen alleen auto’s in plaats van mensen. De binnenstad is daarom in de zomer een van de heetste plekken in Arnhem.

Na de aanleg van de Stadsoase is dit stukje binnenstad voor iedereen (mens, plant en dier) een prettige plek om te verblijven. Een ontmoetingsplek waar ook cultuur een belangrijke rol speelt. Op verzoek van de gemeenteraad onderzoeken we of hier ook plek is voor Oostpool en Introdans. 

Eeuwenoude oplossing 

Om dit prettige stadsklimaat te bereiken, werken we samen met de WUR (Wageningen University & Research). We volgen de klimaatstrategie 'pooling the cool', dit betekent de koelte vasthouden. Dit is een oplossing die eeuwen geleden al in dit gebied werd gebruikt. De omsloten kloostertuin die vroeger aanwezig was op deze locatie gebruikte deze aanpak. Het hart van de Stadsoase wordt ook weer een omsloten tuin rondom de Waalse kerk. Twee bomen die weggehaald zijn voor de verbouwing van het Stadstheater zijn al naar de nieuwe plek verplaatst. 

Verbinding met het theater

Het Stadstheater krijgt naast een entree aan de singel ook een entree aan de Stadsoase. Een voetpad door het hart van de Stadsoase verbindt het theater direct met de binnenstad. Het regenwater dat op het dak valt gebruiken we om op hete dagen de bomen en struiken water te geven. Bij natte periodes vangt de Stadsoase het regenwater op. De Stadsoase loopt langs beide kanten van het theater richting de singel. Lees meer over de vernieuwing van het Stadstheater.

Planning

Bekijk de planning van de Stadsoase.

Meer informatie 

Heeft u nog vragen, neem dan contact op via stadsoase@arnhem.nl.