Arnhemse woonvisie

Arnhem staat voor flinke opgaven op het gebied van wonen. We hebben een groot woningtekort en er moeten de komende jaren veel woningen bij komen. De opgaven voor Arnhem liggen niet enkel in de aantallen, maar ook - en vooral - in de kwaliteit en de leefbaarheid van onze woningen en wijken. We streven naar een eerlijke stad, waar iedere Arnhemmer goed kan wonen.

Grafische weergave van Arnhem. Dit beeld is het voorblad van de Arnhemse woonvisie.

Om duidelijk te maken hoe we de komende jaren de woonopgaven oppakken, is een helder plan en een actuele visie van de gemeente nodig. Hoe we in Arnhem omgaan met het wonen hebben we vastgelegd in een ‘Woonvisie’. Dat hebben we gedaan omdat we het nodig vinden, maar ook omdat het moet. In de wet is opgenomen dat gemeenten een actuele Woonvisie moeten hebben.

Met deze Woonvisie willen we een belangrijke stap zetten waarbij we – met de blik vooruit – inzetten op échte volkshuisvesting. Voor ons staat daarbij het recht op wonen van onze inwoners centraal. Het recht op wonen is voor ons een krachtige belofte die we met vastberadenheid omarmen en waar we verantwoordelijkheid voor nemen. Dat is voor ons allesbehalve vrijblijvend.

Het recht op wonen staat voor het recht om een plek te hebben waar jij, je gezinsleden en je spullen veilig zijn. Een plek waar je een thuis kunt maken en die zich in een veilige, gezonde omgeving bevindt. Hoewel het recht op wonen niet inhoudt dat iedereen een huissleutel kan ophalen bij de overheid, vraagt het wel om een overheid die zich tot het uiterste moet inspannen om te zorgen dat er geschikte woningen voor iedereen zijn.

In 2023 hebben we met veel inwoners en vakmensen uit de stad gesproken om te komen tot een Woonvisie. De Woonvisie is in maart 2024 vastgesteld door de gemeenteraad.

Explainer

Ben je benieuwd naar een vliegensvlugge samenvatting van de Ontwerp-Woonvisie? Bekijk dan de video waarin wethouder Paul Smeulders de hoofdlijnen uit de Woonvisie toelicht.