BIZ Korenkwartier

Het Korenkwartier was ooit hét uitgaansgebied van Arnhem met landelijke bekendheid. De laatste jaren was echter sprake van neerwaartse spiraal. In september 2019 stemde de gemeenteraad daarom in met het voorstel 'Doorpakken in het Korenkwartier'.

Er werd budget toegekend voor initiatieven die de leefbaarheid versterken en voor het inzetten van zogenaamde sfeerteams. Ook werd voorgesteld een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) in te voeren. Een BIZ is een afgebakend gebied waarbinnen ondernemers en/of eigenaren samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Alle ondernemers/eigenaren in de BIZ betalen daaraan mee.

7374_bewerkt

Draagvlakmeting

Op 22 december 2021 stelde de gemeenteraad de verordening voor een BIZ vast. Deze wordt echter pas van kracht wanneer er voldoende draagvlak is van de ondernemers en eigenaren in het gebied. Daarom vindt tussen 1 maart en 31 maart 2022 een officiële draagvlakmeting plaats. Ondernemers en eigenaren in het gebied ontvingen hiervoor een brief met een stembiljet. 

Op deze pagina vindt u de uitvoeringsovereenkomst en het activiteitenplan voor de invoering van de BIZ korenkwartier.