Verkeersonderzoek Malburgen-West

Inwoners van Malburgen-West, en ook de gemeenteraad, willen dat er een plan komt om de verkeersveiligheid op verschillende plekken in de wijk te verbeteren. Samen met de wijk zijn er oplossingen bedacht om 278 meldingen over 36 straten op te lossen.

Kaart van Malburgen-West met daarop 278 meldingen verdeeld over 36 straten
Afbeelding: Kaart met 278 meldingen over 36 straten in Malburgen-West.

Voorstellen per straat

De meldingen gaan over de inrichting van de straat of over gedrag van bewoners. Over sommige straten zijn meerdere meldingen gemaakt. Voor iedere straat is samen met de werkgroep verkeer een voorstel gemaakt. Deze voorstellen zijn eind oktober 2022 met de wijk gedeeld. En alle bewoners hebben op deze voorstellen kunnen reageren.

Soorten voorstellen

De voorstellen zijn verdeeld in:

  • Acties en aanpassingen waarvoor geen grote en dure werkzaamheden nodig zijn: denk aan het aanpassen van het gedrag van mensen die deelnemen aan het verkeer.
  • Acties of aanpassingen die de gemeente kan oppakken vanuit projecten en werkzaamheden die al ingepland zijn. Dit zijn vooral makkelijke acties die ook niet veel kosten.  
  • Acties of aanpassingen voor grote en dure werkzaamheden, waarvoor een ontwerp en inschatting van de kosten gemaakt moet worden.

Eerste ontwerpen gereed 

De eerste ontwerpen per straat zijn binnenkort klaar. We verwachten na de zomer (2023) alle tekeningen klaar te hebben. U kunt de ontwerpen dan op deze pagina bekijken. Via de wijkwebsite kunt u zien wanneer nieuwe tekeningen online staan.

Uw invloed

U kunt de ontwerpen bekijken. Heeft u vragen of wilt u reageren op de ontwerpen? Stuur dan een e-mail naar verkeersonderzoekmalburgenwest@arnhem.nl. Uw reactie wordt door de gemeente beoordeeld. Als een voorstel een verbetering is en ook uitvoerbaar, dan wordt deze meegenomen in het ontwerp.

Vervolg

Nadat het laatste ontwerp op de site is geplaatst geven wij ook aan tot wanneer u kunt reageren. Daarna kijken we wat de kosten van de acties en aanpassingen zijn en zetten we alles in een voorstel. Komend najaar gaat het voorstel via het College van Burgemeester en Wethouders naar de gemeenteraad. De Raad besluit of alle voorstellen worden uitgevoerd.