Blauwe Golven

Op 26 maart zou een inloopavond plaatsvinden over het schetsontwerp voor de Blauwe Golven en omgeving (gebied tussen Oude Kraan, binnenstad, Boterdijk en rivier). Vanwege het coronavirus kon deze avond niet doorgaan. Daarom waren het schetsontwerp en de presentatie van ontwerpbureau Veenenbos en Bosch tijdelijk via deze pagina te bekijken.

Proces tot nu toe

Er zijn twee inloopavonden geweest. Op de eerste inloopavond in januari zijn veel ideeën aangedragen voor het gebied. Veel van deze ideeën zijn meegenomen in de koers van het ontwerp die tijdens de tweede inloopavond in februari is gepresenteerd.

Hier konden opnieuw aanscherpingen worden meegegeven. Deze reacties zijn voor een belangrijk deel verwerkt in de uitwerking die nu voorligt, namelijk het schetsontwerp.

Vervolg

Vanaf 6 april tot en met 12 april 2020 kon u reageren schetsontwerp. Na 12 april 2020 wordt het schetsontwerp afgerond en met een voorstel voor uitvoering en financiering voorgelegd aan het college van B&W en de gemeenteraad ter besluitvorming.