Blauwe Golven

De Blauwe Golven en omgeving worden opgeknapt. Naast de aanpak van het kunstwerk en de parkeerplaatsen wordt er ook gewerkt aan de Oude Kraan als promenade en het Roermondsplein als groene singel. En er komt een Urban Sports plek.

Het kunstwerk en het gebied eromheen hebben een opknapbeurt nodig zodat het gebied beter past bij de wensen die we nu voor de openbare ruimte hebben. Het is de bedoeling dat het gebied aantrekkelijker wordt door het beter bereikbaar en leefbaar te maken. Het moet een prettige en veilige plek worden. De randen van het gebied krijgen een nieuwe en groenere uitstraling waardoor er een betere en mooiere verbinding met de binnenstad komt. De fontein wordt opgeknapt en gaat weer spuiten. Op een iconisch kunstwerk kan straks worden gestruind, gefietst, geskated en geparkeerd.

Besluitvorming schetsontwerp

De gemeenteraad heeft in 2020 ingestemd met het schetsontwerp voor de Blauwe Golven en omgeving. Hiervoor is een totaal budget beschikbaar gesteld van €9,5 miljoen. Voor dit bedrag wordt het kunstwerk opgeknapt, maar ook het Roermondsplein en de Oude Kraan. Tevens is dit budget bestemd voor een skatevoorziening en een lichtplan voor de Blauwe Golven.

Voorlopig ontwerp

Het schetsontwerp is omgezet in een voorlopig ontwerp. In dit ontwerp worden keuzes gemaakt als het gaat om bijvoorbeeld het materiaalgebruik, de ontsluiting van het gebied en de aansluiting op de omgeving. Ook voor het voorlopig ontwerp hebben we de omgeving gevraagd mee te denken. Het voorlopig ontwerp (pdf, 166 MB) is toegelicht aan belangstellenden.

Wat gebeurt er nu rond de Blauwe Golven?

Eind 2021 zijn muurtjes gesloopt, zodat leidingen konden worden verlegd. Ook zijn er bomen geplant bij de ingang van de Weerdjesstraat. In het eerste half jaar van 2022 zijn er bij de fontein proefopstellingen geweest, met als hoofdvraag: ‘Hoe kan de fontein maximaal spuiten met minimaal energieverbruik?’. In de zomer van 2022 is een proefvak aangelegd met blauwe en witte klinkers. De kunstenaar en architect hebben ook de kleur van de blauwe en witte klinkers beoordeeld. Hiervoor zijn namelijk met verschillende klinkerproducenten blauwe en witte stenen ontwikkeld die de originele klinkers zoveel mogelijk benaderen. Naast kleur is ook aandacht besteed aan het duurzaam produceren van de klinkers. 

Planning van de uitvoering

Het ziet ernaar uit dat we in de eerste helft van 2022 kunnen starten met de fontein. Medio 2022 staat het aanpakken van de Blauwe Golven zelf, de Oude Kraan en het Roermondsplein op de planning. De Urban Sportsplek zal als laatste worden aangelegd. Deze plek is onderdeel van het project Rijnkade en kan pas worden aangelegd als het talud is klaar is. Dit staat voor 2023 op de planning.

Niet alleen het gebied van de Blauwe Golven wordt aangepakt ook aan Coehoorn en de Rijnkade wordt in dezelfde periode gewerkt. Daarom vindt er afstemming plaats over deze projecten zodat de overlast tot een minimum wordt beperkt. Ook worden omwonenden tijdig over de voortgang van de verschillende projecten geïnformeerd.

Plangebied

Het plangebied wordt begrensd door de Oude Kraan, het Roersmondsplein en de Rijnkade/ Boterdijk. 

210901 plankaart Blauwe Golven VO

Onder het project vallen verschillende onderdelen:

Oude Kraan als promenade

De inrichting van de Oude Kraan oogt nu rommelig. Het idee is om er een verbindende promenade van te maken die ruim aanvoelt. Daarnaast is het de bedoeling er de snelfietsroute van Wageningen naar de binnenstad van Arnhem in te passen. 

Uitzichtpunt Boterdijk

De huidige heuvel aan de kant van Boterdijk/Onderlangs wordt als sociaal onveilig ervaren. Dit komt door het gesloten karakter van deze plek. Het doel is om het gebied opener en sociaal veiliger te maken. Daarom gaan de muurtjes weg, wordt de heuvel afgevlakt en wordt de graffitilocatie verplaatst. Het wordt een mooi uitzichtpunt met als kers op de taart de toevoeging van een kunstwerk.

Roermondsplein als groene singel

De woonstraat langs het Roermondsplein krijgt de uitstraling van een groene singel. Bestaande bomen worden zoveel mogelijk behouden en er wordt groen toegevoegd zodat de biodiversiteit toeneemt. Toe te voegen plantvakken bieden ook zitgelegenheid. Door middel van een trap is het Roermondsplein straks verbonden met de Rijnkade. 

Urban Sports plek 

Onder de Nelson Mandelabrug aan de kant van de Rijnkade wordt een Urban Sports plek aangelegd. Ook wordt deze plek een betere verbinding tussen de hoge en lage Rijnkade. De uitwerking hiervan  wordt samen met omwonenden, gebruikers en het Sportbedrijf Arnhem opgepakt.

locatie skatebaan Boterdijk/Rijnkade onder de Nelson Mandelabrug.

Locatie skatebaan Boterdijk/Rijnkade onder de Nelson Mandelabrug.

Vanaf 1 mei 2023 vinden er werkzaamheden aan de Blauwe Golven en Oude Kraan plaats. Volg de voortgang via www.roelofsgroep.nl/blauwegolven.