Centrum West

Met Centrum West bedoelen we het gebied tussen Museum Arnhem en de binnenstad en tussen station Arnhem Centraal en de Rijn.

Er gebeurt van alles: het museum wordt uitgebreid, een deel van de museumtuin wordt een openbaar wandelpark. De wijk Coehoorn krijgt nieuwe bebouwing, een nieuw park en een andere inrichting. Er komt een snelfietsroute langs de Oude Kraan. De Blauwe Golven worden opgeknapt met nieuwe parkeerplaatsen, een skatepark en groen langs de randen. En de fontein daar gaat weer spuiten!

Door al deze plannen is er een kans om het hele gebied nog mooier en beter te maken dan het nu is. Wij denken dat dat kan. Maar dan moet van tevoren worden nagedacht over wat we als gemeente, samen met bewoners, eigenaren en gebruikers in het gebied zouden willen. We hebben daarom een concept 'Ontwikkelperspectief Centrum West' gemaakt. 

Over het Ontwikkelperspectief 

In het Ontwikkelperspectief staan opgaven die we al in gang hebben gezet en nieuwe opgaven waar we op (korte) termijn mee kunnen starten. Maar ook ambities voor de langere termijn staan erin. De belangrijkste hoofdlijnen hierbij zijn de openbare ruimte, plekken voor wonen en werken en het versterken van de verbindingen naar de omgeving. Het Ontwikkelperspectief is in feite een soort agenda voor de toekomst van Centrum West. We werken er in stappen naartoe wanneer onder andere financiën dit toelaten.

Proces

Dit Ontwikkelperspectief is nog een concept. Wij hebben hierover gesproken met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen in het gebied. Er kon meegedacht worden over de plannen voor Centrum West via het online platform Meedenken Arnhem. We gebruiken de ideeën en de informatie uit de gesprekken voor een definitieve versie van het Ontwikkelperspectief welke momenteel afgerond wordt. Daarna wordt deze aangeboden aan de gemeenteraad.

Meer informatie

Wilt u precies weten wat er in het Ontwikkelperspectief staat? U vindt meer informatie in de uitgebreide presentatie hieronder. Of lees alles na in het concept Ontwikkelperspectief (pdf, 8MB).