Locatie 3 Bergstraat - Nieuwe Plein

De ontwikkellocaties aan het Nieuwe Plein en Bergstraat worden door een groene binnenplaats met elkaar verbonden. De zuidkant van het gebied wordt begrensd door de Du Soleil-flat.

coehoorn centraal 3A
Aan de Bergstraat komen waarschijnlijk stadswoningen of appartementen van maximaal 5 bouwlagen.
coehoorn centraal 3B

Nieuwe Plein

Voor de bebouwing aan het Nieuwe Plein staan er nog meerdere opties open, variërend van hergebruik van bestaande gebouwen voor appartementen en/of werkruimten tot het ontwikkelen van nieuwe bebouwing bestaande uit minimaal 5 tot maximaal 12 bouwlagen.

Daktuin & parkeergarage

Onder het middengedeelte is er ruimte om te parkeren of om bergingen te maken, terwijl bovengronds uitgangspunt is om meer groen in het gebied te brengen door middel van bijvoorbeeld een daktuin.

De visie voor Coehoorn geeft aan dat er een derde ontwikkeling is voorzien aan beide kanten van de parkeergarage aan de Bergstraat en aan het Nieuwe Plein. De uitvraag voor de verkoop en ontwikkeling wordt op dit moment voorbereidt. Hierbij zullen ook omwonenden worden betrokken.