Groot Onderhoud Sterrenberg

Sterrenberg is een van de oudere wijken van Arnhem. De naam Sterrenberg is ontstaan in1801. Mr. Gerhard Umbgrove liet op het hoogste punt van het terrein een uitkijkpunt bouwen met daar omheen een bos in een stervormig stelsel. Dit bos werd al snel het Sterrenbos genoemd. Vanaf 1920 is gestart met het bouwen van woningen. De riolering die destijds is aangelegd ligt er nu nog steeds en is toe aan een opknapbeurt. Hetzelfde geldt voor de straten in de wijk. Daarom worden de riolering en de straten tegelijk opgeknapt in het project 'Groot Onderhoud Sterrenberg'.

Naast onderhoud aan de riolering en de straten is dit ook de kans om samen met bewoners te kijken of er nog meer in het openbaar gebied verbeterd kan worden. Denk aan verlichting, groen en parkeermogelijkheden.  

Dit project wordt in de voorbereiding en uitvoering zo duurzaam mogelijk aangepakt. Daar waar mogelijk zullen we extra groen toevoegen, wateroverlast wordt beperkt en willen we materialen hergebruiken en duurzame nieuwe materialen toepassen. 

Het project tot nu toe

Eind 2018 hebben we bewoners van Sterrenberg en omgeving een vooraankondiging van het project gestuurd. In deze brief deden we een oproep voor suggesties. De binnengekomen reacties gingen over zaken als soorten verharding, aansluitingen op de riolering en de uitvoeringswijze, maar ook over verkeersveiligheid, glasvezel, parkeren, wateroverlast, inritten, verlichting en groen.

In de periode maart tot september 2019 zijn er diverse overleggen geweest met een afvaardiging van de bewoners uit de wijk. Na dit bewonerstraject zijn de voorstellen voor het project Groot onderhoud Sterrenberg zo goed als afgerond. 

De ontwerpvoorstellen

De voorstellen hebben geresulteerd in een ontwerp. Dit ontwerp is gepresenteerd aan de bewoners van Sterrenberg en omgeving tijdens een inloopmiddag op 25 oktober 2019. De hoofdlijnen van het ontwerp lagen vast, maar we hoorden graag van bewoners of er nog details zijn waarmee we het ontwerp nog konden verbeteren. 

Naar aanleiding van reacties op de gepresenteerde ontwerpen wordt het ontwerp nu op enkele punten aangepast. Voor enkele aanpassingen volgen nog gesprekken met bewoners. Zodra deze overleggen en aanpassingen gereed zijn zullen wij de bewoners van Sterrenberg en omgeving op de hoogte brengen door middel van een brief met daarbij het definitieve ontwerp. Dit ontwerp zal ook op de website van de Penseelstreek komen te staan. 

Planning

Wij gaan er van uit dat we voor de kerst het ontwerp definitief kunnen hebben. Daarna kan gestart worden met de uitvoeringsplannen. Als alles volgens planning verloopt, zal de uitvoering na de zomervakantie van 2020 van start kunnen gaan.

Contact

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via go-sterrenberg@arnhem.nl