Herinrichting Apeldoornseweg

De Apeldoornseweg, een belangrijke verkeersader van Arnhem, is dringend aan onderhoud toe.

Apeldoornseweg

De riolering en het asfalt zijn aan de beurt voor groot onderhoud. Omdat de weg daarvoor helemaal op de schop moet, willen we meteen ook een aantal andere verbeteringen doorvoeren. Denk bijvoorbeeld aan de fietspaden, de bushaltes, het groen en de parkeerplaatsen. Ook willen we maatregelen nemen om de wateroverlast die er op gezette tijden langs het park is, in te perken.

Planning

  • Tot zomer 2018: de gemeente werkt het herinrichtingsplan uit
  • Tweede helft van 2018: start met de aanbesteding
  • Januari 2019: de eerste schop gaat in de grond

Informatiebijeenkomsten

Inmiddels zijn er informatiesessies georganiseerd, waarbij aanwonenden van de Apeldoornseweg en de gemeente met elkaar ideeën en wensen hebben uitgewisseld.

Presentaties bijeenkomsten bekijken

  • De presentatie (pdf, 4 MB) van 12 april 2017 geeft uitleg over de werkzaamheden, de samenwerking met bewoners en het programma Van Wijken Weten. Alliander vertelde over de aanleg van een warmtenet.
  • Meedenkbijeenkomst (pdf, 3 MB) van 10 mei 2017: Waarover kunt u meedenken? Binnengekomen ideeën worden besproken, net als de uitkomst van het parkeeronderzoek en boomtechnisch onderzoek.
  • Informatiebijeenkomst (pdf, 3 MB) van 31 mei 2017: met de meetresultaten rondom luchtkwaliteit en geluidshinder, daarnaast de actiepunten van Team Leefomgeving Noord-West.
  • Bekijk de presentatie (pdf 1,58Mb) van de bijeenkomst op 31 januari 2018

Onderzoek

Op de Apeldoornseweg spelen verschillende parkeerproblemen. Daarom lieten we een onderzoek uitvoeren om de parkeersituatie in beeld te brengen. Het parkeeronderzoek (pdf, 11 MB) gata in op de parkeerdruk, de reden van parkeren en de herkomst van parkeerders.

We lieten ook een boomtechnisch onderzoek (pdf, 3 MB) uitvoeren, met een bomenkaart (pdf, 614 kB) en de bijbehorende boomgegevens (pdf, 95 kB).

Eind 2017 lieten we onderzoeken uitvoeren naar de huidige luchtkwaliteit (pdf, 1 MB)  en de geluidsbelasting (pdf, 2 MB) en wat de verwachte situatie is na de aanpassingen aan de Apeldoornseweg.

Voorkeur

Op basis van alle ingediende wensen, tekeningen en tips heeft de gemeente in oktober 2017 een aantal varianten gepresenteerd, waaraan betrokkenen (omwonenden en geïnteresseerden) al dan niet hun voorkeur konden geven. Deze reacties worden, net zo goed als die van hulpdiensten, de Fietsersbond en andere stakeholders, meegenomen in de afweging om tot een definitief herinrichtingsplan te komen. Wordt dus wederom vervolgd.

Meer weten?

Hebt u nog vragen, tips, suggesties en/of waarschuwingen voor dit project, of wilt u gewoon meer informatie, mailt u dan naar apeldoornseweg@arnhem.nl.

Uitgelicht

Wat vindt u van onze website?