Herinrichting terrein tussen Klimboom en Kringloop Elderveld

Het braakliggende terrein tussen de basisscholen de Klimboom en de Kringloop in de wijk Elderveld wordt opnieuw ingericht. Wijkbewoners kunnen meepraten en – denken over hoe het terrein eruit komt te zien.

Bij de herbouw van de Klimboom en de Kringloop is de herinrichting van de openbare ruimte niet meegenomen. Hierdoor ligt er nu een stuk braakliggend terrein aan het Breezandpad ter hoogte van de Pettenstraat. Doordat de ingangen van de scholen op een andere plek zijn gekomen, zijn ook de schoolroutes veranderd. Deze moeten een verkeersveilige inrichting krijgen. 

Kaart met de ligging van De Klimboom, De Kringloop en het Sportcomplex Elderveld, en omgevingsfoto's van ieder complex.
Kaart van het braakliggende terrein in Elderveld, met de ligging van De Klimboom, De Kringloop en Sportcomplex Elderveld, en omgevingsfoto's van ieder complex.

Toekomstperspectief Elderveld-Kronenburg-Vredenburg

De inrichting van het terrein tussen de scholen moet een fijne plek worden met een natuurlijke uitstraling, waar omwonenden van verschillende leeftijden elkaar kunnen ontmoeten. Dit sluit aan op de invulling voor het terrein zoals beschreven in het ‘Toekomstperspectief Elderveld-Kronenburg-Vredenburg’.  

Schetsontwerp

Na klachten van omwonenden is het terrein in de zomer van 2021 schoongemaakt en is er een voetpad aangelegd. Daarbij is afgesproken dat het terrein opnieuw ingericht gaat worden en dat de verkeersveiligheid rondom de scholen verbeterd moet worden. Voor de zomer van 2022 willen we een schetsontwerp klaar hebben. Hierbij kunnen we uw inbreng goed gebruiken. 

Klankbordgroep

Om te komen tot een inrichting die aansluit op de wensen en behoeften van de wijk, willen we graag werken met een klankbordgroep van omwonenden. Zij hebben een brief gekregen waarmee ze zich kunnen aanmelden om mee te praten en te denken. De verwachting is dat we tot de zomer 3 keer samenkomen en daarna een afsluitende brede bijeenkomst organiseren om het schetsontwerp aan alle geïnteresseerden te presenteren. Behalve een klankbordgroep, worden ook de wijkraad, het wijkplatform, de scholen en het sportbedrijf gevraagd om bijdragen te leveren voor het schetsontwerp. 

Proces

We leggen het schetsontwerp voor aan het gemeentebestuur in de zomer van 2022. Er moet vanuit het gemeentebestuur geld beschikbaar worden gesteld voor verdere uitwerking en uitvoering van dit ontwerp. Het schetsontwerp kan dan uitgewerkt worden tot een zogeheten Voorlopig Ontwerp. 

Planning

In het schema hieronder ziet u welke stappen we ondernemen tussen januari en juli 2022.

Activiteit Maand van uitvoering
Gesprekken met belangenorganisaties Januari en februari 2022
Oproep deelname klankbordgroep Februari 2022
Klankbordgroep bijeenkomst 1 Maart 2022
Klankbordgroep bijeenkomst 2 April 2022
Klankbordgroep bijeenkomst 3 Mei 2022
Opstellen schetsontwerp inclusief kostenraming Mei en juni 2022
Presenteren schetsontwerp in een brede bijeenkomst Juli 2022

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Stuur dan een mail naar terreinelderveld@arnhem.nl.