Korenkwartier

De Korenmarkt in Arnhem is een begrip. Zelfs ver buiten de gemeentegrenzen kennen mensen de Korenmarkt van de vele terrasjes en het uitgaansleven. Of van de Korenbeurs waar nu nog het Focus Filmtheater is gevestigd. Toch heeft de Korenmarkt en de directe omgeving het zwaar. De uitstraling van het gebied (Korenkwartier) en het imago zijn de laatste jaren achteruit gegaan. Daarom wil de gemeente het Korenkwartier verbeteren.

In oktober 2016 is daarom een plan gemaakt. In juni 2017 is vervolgens door het college besloten tot een vervolgaanpak, waarin ze actief ingrijpt in het Korenkwartier. In juli 2017 is het ontwerpbestemmingsplan opgesteld.

Actielijnen Korenkwartier

Bekijk de Raadskamerbrief en het rapport 'Korenkwartier actielijnen naar de toekomst', oktober 2016.

Raadsvoorstel vervolgaanpak Korenkwartier, juni 2017

Raadsvoorstel Voorlopige aanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) Varkensstraat

Voorbereidingsbesluit Varkensstraat

Bestemmingsplan Varkensstraat