Lichtplan binnenstad Arnhem

De herinrichting van de zuidelijke binnenstad is aanleiding geweest om voor de gehele binnenstad een nieuwe huisstijl van verlichtingsarmaturen te ontwikkelen. Bij het opstellen van dit verlichtingsplan is gebleken dat de straatverlichting op een aantal locaties niet toereikend is voor het gewenste nachtbeeld. Voor de pleinen in de binnenstad is er bijvoorbeeld ook behoefte aan mogelijkheden om gevels van panden te verlichten. Voor het centrumdeel van de binnenstad is een lichtvisie opgesteld. Hierin zijn zowel straatverlichting als sfeerverlichting opgenomen.

Wat gaan we doen? 

Voor de straatverlichting is gekozen voor één type LED-armatuur die als hangarmatuur, gevelarmatuur, lage - en hoge lichtmast wordt toegepast in de binnenstad. Hierdoor ontstaat een éénduidig licht - of sfeerbeeld. Voor de sfeerverlichting gaat het om de verlichting van pleinen, solitaire monumentale gebouwen of bruggen, knooppunten in het winkelgebied en de verlichting van gevelwanden. De nieuwe straatverlichting is al geplaatst bij de herinrichting van de zuidelijke binnenstad.

Plan van aanpak 

Het vervangen van de verlichting zal gebeuren in verschillende fases voor de verschillende kwartieren in de binnenstad. Te beginnen in het Musiskwartier. Het voornemen is om in augustus 2020 te starten met de werkzaamheden.

Bekijk de lichtvisie voor de binnenstad van Arnhem (pdf, 4MB) voor de binnenstad van Arnhem. 

Lichtplan Binnenstad Arnhem