Nationaal Programma Arnhem-Oost

Logo Nationaal Programma Arnhem-Oost

Logo Nationaal Programma Arnhem-Oost

Nationaal Programma Arnhem-Oost


 

Arnhem-Oost is één gebied, maar bestaat uit wijken met een opvallend, eigen karakter. Van het honderdjarig tuindorp (Geitenkamp) tot de eerste nieuwbouwwijk van Arnhem-Zuid (Malburgen). Van ons-kent-ons cultuur tot anonimiteit in hoogbouw. Met grote verschillen in bevolkingssamenstelling, van bijna volledige autochtone wijk (Geitenkamp) tot buurten met een grote diversiteit aan achtergronden (Presikhaaf, Klarendal en Malburgen). 

Het Nationaal Programma Arnhem-Oost heeft als doel om de achterstanden op het gebied van onderwijs, werk, inkomen, wonen, gezondheid, leefbaarheid en veiligheid in de 5 wijken (Klarendal, Geitenkamp, Presikhaaf-West, Malburgen en het Arnhemse Broek) aan te pakken. We willen de huidige en nieuwe generaties een eerlijke en gelijke keuze én kans bieden om hun talenten te ontwikkelen. Het programma is een integrale, lerende aanpak, met een scope van 18 jaar dat wordt uitgevoerd door de Alliantie Arnhem-Oost; bestaande uit de gemeente Arnhem en maatschappelijke partners.

Samen met bewoners

De ervaringskennis uit de leefwereld van bewoners is essentieel om tot een breed gedragen wijkaanpak te komen. We gaan samen met bewoners aan het werk om tot een voor de wijk passende aanpak te komen bij de uitvoering van het programma. Het beeld van mensen die in de wijk wonen komt vaak niet overeen met negatieve stereotypen. Er zijn altijd talenten, dromen, passies, netwerken, hulpbronnen, te beschermen erfgoedobjecten of publieke voorzieningen in een wijk aanwezig die de basis vormen om verder te werken. 
 

Gebiedsplan

De afgelopen jaren is veel in kaart gebracht over de wijken Klarendal, Geitenkamp, Presikhaaf-West, Malburgen en het Arnhemse Broek die samen Arnhem-Oost vormen. Nu is het tijd om stappen te zetten op weg naar 2040. In dit Gebiedsplan brengen we in beeld waarom het Nationaal Programma Arnhem-Oost noodzakelijk is, wat de context en gemeenschappelijke visie is en wat de ambities en de aanpak zijn. 

Bekijk het gebiedsplan

Foto Kick-off Arnhem Oost 5
Foto Kick-off Arnhem Oost 4