Onderzoek huisvesting KW37 Drielsedijk

In de afgelopen periode zijn de mogelijkheden van een nieuwe locatie voor de kunstenaars van KW37 verkend. Hieruit is een terrein naast het sportpark aan de Drielsedijk in Elderveld als kansrijk naar voren gekomen.

Op basis van een verkenning naar mogelijke locaties en kansrijke opties, is de locatie aan de Drielsedijk een potentieel gebied om verder te onderzoeken, mede omdat KW37 hier kansen ziet. De locatie is gelegen tussen sportpark Drielsedijk en de Steenen Camer.

plattegrond mogelijke locatie

Meerwaarde

Een mogelijke komst van KW37 zal meerwaarde moeten hebben voor Elderveld. Dit kan bereikt worden door de openbaarheid van het terrein te behouden en dat KW37 haar maatschappelijke activiteiten daarop inricht in samenwerking met de (woon)omgeving en lokale groengroepen.

Kansen

Hierbij zien wij kansen om de kwaliteit van het groen en de biodiversiteit te vergroten. Het terrein zal voor een groot deel groen en openbaar toegankelijk blijven, maar een deel zal gebruikt worden door de kunstenaars om te wonen en werken.

Over KW37

KW37 is een groep kunstenaars. De naam is een afkorting van KoningsWeg 37, het eerste adres van de kunstenaars. Tot twee jaar geleden zaten zij in Schuytgraaf, vlak bij Elderveld. Omdat op de locatie in Schuytgraaf nieuwe woningen worden gebouwd, moesten de kunstenaars daar weg. Zij zijn toen tijdelijk op het Merwedeterrein in Presikhaaf gehuisvest. Voor het gebruik van dat terrein is met KW37 een tijdelijke huurovereenkomst gesloten die loopt tot oktober 2020. Omdat een nieuwe locatie nog niet beschikbaar is, zal KW37 langer het Merwedeterrein kunnen gebruiken. Meer informatie over de activiteiten van KW37 vindt u op hun Facebookpagina

Motie gemeenteraad

Rondom de verplaatsing van KW37 van Schuytgraaf naar Presikhaaf heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om KW37 voor de stad Arnhem te behouden Wethouder Bouwkamp heeft toen toegezegd zich maximaal in te spannen om, in overleg met betrokkenen, een geschikte locatie te vinden voor de kunstwerkplaats KW37 binnen de Arnhem, bij voorkeur in Schuytgraaf. 

 

Communicatie

De afgelopen maanden is er in Elderveld veel te doen geweest over diverse projecten in de wijk. Zoals de ontwikkeling van een appartementencomplex voor senioren aan de Leidenweg, de vrouwenopvang aan de Wassenaarweg en meest recent over de toekomst van het AZC. 

Reacties uit Elderveld

Bij de Leidenweg en de Wassenaarweg speelde groen een grote rol. Eén van de meest gehoorde oproepen uit de wijk ging over een voortijdige communicatie vanuit de gemeente. Daarom vindt de gemeente het belangrijk dat de wijk op tijd wordt geïnformeerd over de mogelijke vestiging van KW37 aan de Drielsedijk.

Informeren van betrokkenen en directe omgeving

Diverse partijen in de omgeving zijn al geïnformeerd over het idee voor vestiging van KW37 en daarbij zijn zorg- en aandachtspunten opgehaald. Dit zijn naastgelegen partijen zoals de kynologenclub, biologische tuinbouwvereniging Elderveld, boomgaard De Steenen Camer, het pannenkoekenrestaurant, wijkplatform Elderveld, werkgroep Groen & Milieu en Elderveld Groen. Zorgen gaan onder andere over het behoud van de bestemming Groen van het terrein, het gebruik voor de wijk, ontsluiting van het terrein en mogelijke overlast en verrommeling. 

Gemeenteraad

De gemeenteraad is onlangs per brief (pdf 203kB) door het college van B&W over de voorkeur voor de Drielsedijk geïnformeerd.

Onder de kop 'vervolg' staat meer informatie over de communicatie in de komende maanden. Wilt u actief meepraten of -denken met het laat dan per e-mail weten: kw37@arnhem.nl

 

Vervolg

De gemeente ziet kansen voor Elderveld als KW37 zich op deze locatie kan vestigen: bieden van culturele activiteiten, verbeteren van de kwaliteit van het groen en biodiversiteit en daarmee een aantrekkelijke locatie voor de wijk te zijn. Gelet op de raadsopdracht om KW37 te helpen behouden voor de stad en de verkenning naar mogelijke locaties, is de locatie aan de Drielsedijk een serieuze en verder te onderzoeken optie. Maar daarnaast beseft de gemeente zich ook dat een mogelijke vestiging van KW37 in een groene bestemming in Elderveld moeilijk kan liggen in de wijk. Dit vraagt om een zorgvuldig onderzoek naar inpassing.

Idee uitwerken

De gemeente wil het idee voor deze locatie samen met KW37 en onder andere direct omwonenden, aangrenzende partijen, het wijkplatform en lokale groene groepen uitwerken. Daarbij gaan KW37 en de gemeente in op zorg- en aandachtspunten die in de omgeving spelen. KW37 heeft eerste contacten gelegd om hun ideeën voor inpassing op en gebruik van het terrein te delen en te verkennen waar er voordelen uit (groene) samenwerking kan ontstaan.

Bespreken met de wijk

Als het idee voor een inpassing op het terrein aan de Drielsedijk concreet is uitgewerkt, bespreken wij deze weer met de wijk. Op dit moment is er dus nog geen (formeel) besluit genomen over definitieve vestiging van KW37 aan de Drielsedijk. Het is uiteraard de bedoeling om iedereen in staat te stellen om (straks) te reageren.

Wilt u actief meepraten of -denken met het laat dan aan ons weten per e-mail: kw37@arnhem.nl