Akzo-terrein

Op het voormalige Akzo-terrein en in de omgeving hiervan zijn veel ontwikkelingen. Zo komen er appartementen in het voormalige ING-kantoor, komt het ROC Rijn IJssel met 4 opleidingen naar het voormalige Akzo-terrein en is het voormalige Novartis-pand aan de Velperweg gekocht door Ter Steege.

Luchtfoto Akzo-terrein

Ook zijn KlokGroep en BDP van plan om woningen op het voormalige Akzo-terrein te bouwen. Teijin is inmiddels verhuisd naar het verbouwde kantoor en ROC RijnIJssel is gestart met de verbouwing van gebouw C3. 

Gebiedsvisie

Om al deze ontwikkelingen goed op elkaar af te stemmen en er samenhang in te brengen, hebben we een gebiedsvisie opgesteld. De visie brengt ambities en kansen in beeld. Daarnaast geeft het heldere kaders aan ons, aan belanghebbenden en omwonenden voor de verdere uitwerking van concrete bouw- en inrichtingsplannen. Het is belangrijk om te benoemen dat de visie géén plan is, maar een visie op hoofdlijnen.De plannen voor het terrein worden verder uitgewerkt op basis van de gebiedsvisie.

Vervolgstappen

De gemeenteraad heeft op 28 oktober de gebiedsvisie vastgesteld. KlokGroep en BPD zijn druk bezig met de plannen voor de woningen. De omwonenden worden hierbij betrokken.

Gebiedsvisie bekijken

U kunt de gebiedsvisie online inzien (pdf, 19 MB).

Kent u hiemand die de gebiedsvisie graag wil inzien, maar geen internet heeft? Dan kunnen we de gebiedsvisie toesturen. Neem hiervoor contact op met projectmanager Patricia Twente.

Meer informatie

Heeft u nog vragen of wilt u meer weten?  Dan kunt u contact opnemen met Patricia Twente via patricia.twente@arnhem.nl of 026 377 3529.