Rotonde Dalweg

In de zomer van 2021 wordt de kruising van de Hommelseweg en de Dalweg aangepakt. Omdat de gemeente met dit kruispunt aan de slag gaat, wordt ook het pleintje bij de St. Antonielaan meteen meegenomen.Het verleggen van kabels en leidingen duurt iets langer dan verwacht waardoor de planning is aangepast.

Er gebeuren regelmatig (bijna) ongelukken op deze kruising. Vooral voor fietsers en voetgangers is het onveilig. Daarom hebben wijkbewoners het team leefomgeving gevraagd om deze onveilige situatie op te lossen. Op de plek van het kruispunt wordt een rotonde aangelegd. 

Aangepaste planning

Om de rotonde aan te leggen, wordt er ook ondergronds gewerkt. Kabels en leidingen moeten worden verlegd terwijl omwonenden wel toegang moeten houden tot water, gas, elektriciteit en internet. Dit werk duurt langer dan verwacht: negen weken in totaal. Daarom is de planning aangepast. Op 24 september is de rotonde toegankelijk voor verkeer. Daarna wordt het plein aan de St. Antonielaan gewijzigd. In oktober krijgt de Thomas á Kempislaan een nieuwe asfalt laag en verkeersremmende maatregelen. Medio november is alles klaar en kunnen we bomen en struiken planten. 
 

Van idee naar ontwerp

Omwonenden kunnen meepraten en -denken over de inrichting van het pleintje. Zij hebben eind 2020 hun ideeën voor het pleintje bij de gemeente aangeleverd. Deze ideeën zijn door de gemeente samengevoegd tot 3 verschillende voorlopige ontwerpen. In januari 2021 hebben de omwonenden een stem op het favoriete ontwerp uitgebracht. 

Van ontwerp naar uitvoering

Het ontwerp met de meeste stemmen is gebruikt om een passend en definitief ontwerp te maken. Het definitieve ontwerp staat in de bijlage van de bewonersbrief. In het voorjaar is de aanbesteding van de werkzaamheden. In juni zijn de voorbereidingen van de werkzaamheden begonnen. In de zomer volgen de werkzaamheden en in het najaar van 2021 is het werk klaar.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de inrichting van het pleintje nabij de St. Antonielaan of de Rotonde Dalweg/ Hommelseweg? Stuur dan een mail naar dalweg@arnhem.nl.