Uitbaggeren defensiehaven

De 'defensiehaven' aan de Rijn wordt uitgebaggerd. Dat is nodig omdat er inmiddels zoveel slib in de haven ligt, dat de woonboten elke zomer droogliggen. Door vervuild slib weg te halen ontstaat er meer diepgang in de haven. Ook wordt de steiger - die door de zeeverkenners wordt gebruikt - gerepareerd. De haven is een restant van de IJssellinie, een verdedigingswerk uit het midden van de twintigste eeuw.

Nieuwe waterlinie

De IJssellinie is een waterlinie die een groot deel van Nederland zou moeten beschermen bij een inval van de Sovjet-Unie. De linie werkt als volgt: door de Waal bij Nijmegen en de Rijn bij Arnhem af te dammen, treedt de IJssel zodanig buiten haar oevers dat een kilometers brede waterlinie ontstaat van Nijmegen tot Zwolle. Die linie zou de opmars van de Russen flink moeten vertragen. In de defensiehaven bij Arnhem lag jarenlang een caisson dat in de Rijn kon worden geschoven en verzonken, om zo de Rijn af te dammen. De IJssellinie werd tussen 1951 en 1954 aangelegd.

Nooit gebruikt

Langs de IJssellinie liggen nog honderden restanten van deze verdediging, die nooit in gebruik is gesteld. In 1964 werd de IJssellinie ontmanteld. In het Arnhemse landschap - rondom de defensiehaven en in Meinerswijk - resteren nu nog tientallen laatste getuigen van de linie, zoals de defensiehaven, tankkazematten en twee commandobunkers.

In de interactieve kaart zijn diverse restanten van de IJssellinie te vinden.