Van A tot Zuid

We willen het cultuuraanbod in Arnhem-Zuid stimuleren. Maar hoe denken de inwoners van Arnhem-Zuid over cultuur? Wat gebeurt er al en wat zouden zij daar graag aan toevoegen? Het onderzoek naar hun behoeften is afgerond.

Aanleiding Van A tot Zuid

Cultuur levert een belangrijke bijdrage aan de levendigheid en leefbaarheid van wijken. Het brengt inwoners bij elkaar en versterkt de onderlinge verbondenheid. Het is al langere tijd bekend dat het culturele aanbod niet goed is verdeeld over de stad en dat er te weinig culturele voorzieningen zijn in Arnhem-Zuid. We vinden dit onwenselijk, kunst en cultuur moet voor iedereen bereikbaar zijn. De nabijheid van cultuur is belangrijk en zelfs bepalend voor de deelname aan cultuur.

Door de sterke groei van Arnhem-Zuid in de afgelopen decennia stijgt ook de vraag naar cultureel aanbod en culturele voorzieningen. Samen met bewoners, cultuurpartners en andere betrokkenen hebben we onderzocht waar behoefte aan is in Zuid. 

Behoefteonderzoek                             

Bureau Ruimtekoers, onderzoeksbureau Spectrum en documentairemaker Maaike Broos hebben een half jaar kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Op 25 april deelden zij hun bevindingen met bewoners, makers, (culturele) organisaties en de gemeente. Maaike Broos presenteerde voor het eerst de documentaire ‘Van A tot Zuid’, waarin alle puzzelstukjes van het behoefteonderzoek samenkomen. Ruimtekoers vat deze dag mooi samen in hun verslag: Lees het verslag van Ruimtekoers over de evaluatie van cultureel onderzoekstraject Van A tot Zuid.

En nu?

Het behoeftenonderzoek is nu afgerond. Op basis van de uitkomsten werken we aan scenario’s voor een cultuurprogramma en een cultuurlocatie in Zuid. Samen met het advies van Ruimtekoers, Spectrum en Maaike Broos vormt dit de basis voor vervolgstappen. Deze worden na de zomer aan college en raad voorgelegd.

Makers Alieke en Nur (Bureau Ruimtekoers) in hun ‘huiskamer vol rituelen’ in Winkelcentrum Kronenburg. 
Foto 1: Makers Alieke en Nur in hun ‘huiskamer vol rituelen’. Fotograaf: Fluer Photography. 
Foto 2: Najib, bewoner van Arnhem-Zuid. Fotograaf: Edith Paol.

Meer weten over de verschillende onderzoeken? 

Spectrum 

Onderzoeksbureau Spectrum ging meerdere keren de straat op om met bewoners in Zuid te praten over cultuur in de wijk. Vervolgens organiseerden ze focusgroepen om dieper in te gaan op enkele verzamelde thema’s. Tot slot werd er een Spiegelgesprek gehouden, waarin bewoners hun mening gaven en beleidsmakers konden luisteren.

Ruimtekoers 

In opdracht van Bureau Ruimtekoers gingen 10 Arnhemse makers de straat op. De makers lieten zich inspireren door ontmoetingen en gesprekken met inwoners van Arnhem-Zuid. Zij maakten voorstellingen, performances en kunstwerken die werden gepresenteerd op het cultuurfestival Van A tot Zuid op 21 tot en met 23 maart in Winkelcentrum Kronenburg. De voorstellingen hadden als doel om bezoekers te prikkelen om mee te praten over cultuur in Zuid. Via telramen, interactieve installaties en acteurs werd er actief behoeften opgehaald tijdens het festival. Lees het verslag van Ruimtekoers over het festival Van A tot Zuid.    

Documentaire 

Organisatie-antropoloog en filmmaker Maaike Broos van Broosdoc documenteerde het hele proces met haar camera. Deze documentaire toont niet alleen het werk van Spectrum en Ruimtekoers, maar biedt ook een podium aan bewoners en cultuurliefhebbers. In de film komen de diverse onderdelen van het onderzoek samen. Na de zomer wordt de documentaire ingezet als middel om samen verder in gesprek te gaan over cultuur in Zuid en hoe organisaties, inwoners en de gemeente daar een rol in kunnen hebben. 

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Team Cultuur van de gemeente Arnhem via teamcultuur@arnhem.nl.