Verkeersonderzoek Arnhem-West

De gemeente heeft opdracht gegeven voor een verkeersonderzoek in Arnhem-West omdat er over de verkeersdoorstroming regelmatig meldingen binnen komen. Het doel van dit onderzoek is het huidige verkeersbeeld en het toekomstige verkeersbeeld in Arnhem-West inzichtelijk te maken. De invloed van nieuwe projecten is daarin ook in meegenomen.

Het verkeersonderzoek en de conclusies zijn te lezen in het onderzoeksrapport 'Modelstudie Arnhem-West' (pdf, 6,14MB).

Waar gaat het onderzoek over?

Dit onderzoek is er om met getallen een objectief inzicht te geven in de belangrijkste verkeersstromen in Arnhem-West. Het schetst een beeld van de hoeveelheid verkeer in de hoofdwegen van de wijk. 

Het onderzoek zegt niets over bijvoorbeeld piekmomenten en niets over verkeersgedrag, zoals snelheid. Een onderdeel van de studie is de zogenoemde wegenscan. Die wegenscan is voor 27 straten uitgevoerd. De uitkomsten tonen een inschatting van de verkeersdruk per straat en hoe deze past bij de maat en functie van de straat. Dit levert aandachtspunten op voor bepaalde plaatselijke situaties.

Wat is de uitkomst van het onderzoek?

De belangrijkste conclusie die we uit het onderzoeksrapport kunnen trekken is dat zowel de huidige situatie, als die met de beoogde ontwikkelingen in de nabije toekomst geen zorgelijke verkeersknelpunten geven waar het gaat om de hoeveelheid verkeer. De waardes van verkeersintensiteit blijven ver onder de normen die staan voor knelpunten (4000-6000 motorvoertuigen per etmaal voor een straat). 

Er is dus geen sprake van problematische verkeersdruk. Als gevolg van de geplande ontwikkelingen gaat dat ook in de toekomst niet ontstaan. De verkeersafwikkeling op de Utrechtseweg/Utrechtsestraat is in de toekomst een aandachtspunt. Deze hoofdweg krijgt in de toekomst meer verkeer te verwerken waardoor er gevolgen voor de verkeersdoorstroming ontstaan.

Hoe nu verder?

De verkeersafwikkeling ter plaatse van de diverse verkeerslichten staan op de agenda om nader getoetst te worden. Als blijkt dat er verbeteringen mogelijk zijn dan zullen we deze binnen 2 jaar doorvoeren.

De uitkomst van de wegenscan laat zien waar situaties voor verbetering vatbaar zijn. Dit vraagt maatwerk per straat om te bezien of met kleine ingrepen de situatie verbeterd kan worden.

Los van de hoeveelheid verkeer blijft verkeersgedrag een aandachtspunt en zeker ook de ruimte voor de fietser in verschillende straten. Soms zijn straten gewoon te smal. Voorwaarde is uiteraard dat er geld gevonden kan worden voor oplossingen. Op het moment dat wegen in aanmerking komen voor onderhoud is het één met het ander te combineren en zijn er meer kansen om knelpunten aan te pakken.

Meer informatie en vragen

In de meest gestelde vragen staat extra informatie. Heeft u naar aanleiding van het onderzoeksrapport nog vragen of opmerkingen? Stuur dan een mail naar verkeerwest@arnhem.nl.