Verkeersonderzoek Malburgen-West

In december 2020 kregen alle inwoners van Malburgen-West een brief om mee te doen aan een onderzoek over de verkeersveiligheid in de wijk. Hoe staat het er nu voor met dit onderzoek? En wanneer worden de eerste acties verwacht?

Inwoners van Malburgen-West, maar ook de gemeenteraad willen dat er een plan komt om de verkeersveiligheid op verschillende plekken in de wijk te verbeteren. Daarom is er in december 2020 een groot onderzoek gestart naar de verkeersveiligheid. Door gebrek aan personeel en andere ontwikkelingen is er helaas vertraging ontstaan. Deze vertraging doet niets af aan de waardevolle ideeën en tips die inwoners van Malburgen-West met ons hebben gedeeld. Daarom gaan we in 2022 aan de slag.

Meer dan 200 meldingen

Inwoners gaven 278 meldingen door over plekken die zij als onveilig ervaren. Zij konden deze punten prikken op een online kaart. Van de 278 meldingen gaan de meeste meldingen over hardrijden, geen voorrang geven, tegen het verkeer inrijden, onoverzichtelijke kruispunten, hinderlijk en gevaarlijk parkeren en over verkeersveiligheid voor kinderen die naar school gaan. We hebben nu 36 straten in beeld waar we de verkeersveiligheid willen verbeteren. Over sommige straten hebben we meerdere meldingen gekregen. Van deze 36 straten zijn er nu 10 verder uitgewerkt.

Kaart van Malburgen-West met daarop 278 meldingen verdeeld over 36 straten

Kaart van Malburgen-West met daarop 278 meldingen verdeeld over 36 straten.

Analyse van 10 straten

Hieronder staan de eerste 10 straten waarvoor de meldingen en mogelijk oplossingen zijn uitgewerkt. Per straat is een analyse gemaakt op basis van de meldingen en de lokale kennis over de verkeersituaties.

  1. Blauwgraspad
  2. Brunelsingel
  3. Dovenetellaan
  4. Fonteinkruidstraat
  5. Gelderse Rooslaan
  6. Kamperfoeliestraat
  7. Lupinestraat
  8. Meldestraat
  9. Violierlaan
  10. Zevenbladstraat

Verslag bewonersavond en inzien verkeersonderzoek

Op maandag 7 maart 2022 is er een bewonersavond geweest. Op deze avond hebben we een presentatie gegeven over het verkeersonderzoek. Wilt u het verslag en of de presentatie van deze avond graag inzien? Stuur dan een e-mail naar verkeersonderzoekmalburgenwest@arnhem.nl.

Deelname aan werkgroep

We willen de oplossingen graag samen met wijkbewoners en het wijkplatform in een werkgroep afstemmen. Daarna bekijken we samen hoe we dat gaan doen voor de andere 26 andere straten. Wijkbewoners worden op de hoogte gehouden van de uitkomsten uit de werkgroep. Wilt u deelnemen aan de werkgroep? Stuur dan een e-mail naar info@malburger.nl of het wijkplatform via 06-20133267.

Vervolg

Als de oplossingen met de werkgroep zijn besproken, leggen we deze aan de inwoners van Malburgen-West voor. Daarna berekenen we de kosten per oplossing. De oplossingen en kosten worden dan in de gemeenteraad besproken en vastgesteld. We verwachten dat de gemeenteraad eind 2022 een besluit neemt.