Vernieuwing Stadstheater

Het Arnhemse Stadstheater is hard aan renovatie toe. Het huidige gebouw is voor bezoekers, medewerkers en artiesten niet comfortabel meer. In september vindt de laatste voorstelling plaats. Daarna start de transformatie naar een eigentijds en toekomstbestendig theater.

Schetsontwerp

In december 2022 werd het team geselecteerd dat het nieuwe Stadstheater ontwerpt: Braaksma & Roos Architecten, Civic Architecture en Arup met Bremen Bouwadviseurs. Inmiddels is het schetsontwerp gereed. Dit is een ‘vlekkenplan’ (ruwe schets) dat aangeeft welke ruimte waar komt, zoals grote en kleine zaal, foyers, kleedruimtes, technische installaties, transportruimtes en kantoren. U kunt het schetsontwerp bekijken via www.musisenstadstheater.nl/verbouwing-stadstheater

Het schetsontwerp is dus een ontwerp op hoofdlijnen en die hoofdlijnen worden in het voorlopig ontwerp verder uitgewerkt. Het voorlopig ontwerp moet eind 2023 klaar zijn. In 2024 volgt dan het definitieve ontwerp. Vanuit het definitieve ontwerp wordt de aannemer gezocht. 

Inbreng uit de stad

In het schetsontwerp is rekening gehouden met ideeën en suggesties van omwonenden en andere geïnteresseerden. De gemeente is erg blij met de bijdrage uit de stad. Wij hebben het ontwerpteam gevraagd om deze ideeën zoveel mogelijk te verwerken in de plannen. 

In het schetsontwerp en de verdere uitwerking wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met:

  • een tweede entree met foyer aan de kant van de binnenstad
  • het vergroten van het aantal (genderneutrale) toiletten
  • de toegankelijkheid voor bezoekers met een beperking of een chronische ziekte. 

Impressie Stadstheater
Beeld uit het schetsontwerp: entree aan zijde binnenstad. Copyright: ontwerpteam Stadstheater

Het Koningsplein 

De directe omgeving van het Stadstheater krijgt in de toekomst ook een ander uiterlijk. Hoe dat er precies uit gaat zien, is op dit moment nog niet bekend. De gemeente heeft ambities op het gebied van vergroening en woningbouw. 

De Arnhemse culturele instellingen Oostpool en Introdans zijn al een paar jaar op zoek naar een nieuwe locatie. Zij zouden zich graag in de directe omgeving van het Stadstheater vestigen. De gemeente Arnhem denkt hierin met hen mee. Een externe partij onderzoekt of dit haalbaar is.

Zodra de uitgangspunten voor de inrichting van het Koningsplein bekend zijn, organiseren wij een bijeenkomst. 

Sporen van de geschiedenis 

In juni 2023 zijn op het Koningsplein proefsleuven gegraven voor archeologisch onderzoek. Er zijn sporen gevonden uit diverse perioden. De oudste sporen gaan terug tot de jaren 1000 - 1300, het vroege begin van Arnhem als stad. Er zijn ook sporen aangetroffen van het middeleeuwse Agnietenklooster, de Arnhemse vesting en het St. Catharina Gasthuis uit de 17e eeuw. Deze sporen bleken goed intact te zijn. 

Sporen geschiedenis Koningsplein
Afbeelding: uitgegraven resten van bebouwing

Meer informatie 

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via e-mailadres projectstadstheater@arnhem.nl.