Vernieuwing Stadstheater

Het Arnhemse Stadstheater is hard aan renovatie toe. Het huidige gebouw is voor bezoekers, medewerkers en artiesten niet comfortabel meer. Doel is een passend, eigentijds en toekomstbestendig Stadstheater.

Het betreft een grootscheepse vernieuwing van de grote en de kleine zaal, foyers, kleedruimtes, technische installaties, transportruimtes en kantoorruimtes. Begin 2020 stemde de gemeenteraad voor de vernieuwing van het Stadstheater. Achter de schermen begonnen toen de voorbereidingen voor dit project. Afgelopen najaar (2022) heeft de raad ook ingestemd met de investering die voor de renovatie nodig is. 

Ontwerp

In december 2022 presenteerden 5 ontwerpteams hun visie op het nieuwe Stadtheater. Het team van Braaksma & Roos Architecten, Civic Architecture en Arup met Bremen Bouwadviseurs werd geselecteerd om het ontwerp te gaan maken. 

Hun ontwerpvisie ‘Oase tussen stad en singel’ is een combinatie van een briljante interne organisatie van het gebouw met een goede en groene inpasbaarheid in de openbare ruimte, aldus het juryrapport (pdf, 1.4MB). Het ontwerpteam werkt de visie nu uit tot achtereenvolgens een schetsontwerp, voorlopig ontwerp en definitief ontwerp. 

Impressie aangezicht nieuw Stadstheater Arnhem

Planning

Het huidige Stadstheater sluit in het najaar van 2023 en in 2027 gaan de deuren van het vernieuwde theater weer open voor publiek. We hebben inmiddels veel ervaring opgedaan met de bouw en verbouwing van culturele gebouwen en we houden rekening met allerlei mogelijke aspecten. We hebben bijvoorbeeld tijd gereserveerd voor asbestonderzoek en archeologisch onderzoek. Zie voor meer details de planning van het project. Voor de periode van de verbouwing zoekt het Stadstheater alternatieven om voorstellingen te kunnen blijven organiseren. 

Omgeving 

De directe omgeving van het Stadstheater krijgt in de toekomst ook een ander uiterlijk. Hoe dat er precies uit gaat zien, is op dit moment nog niet bekend. Het stadsbestuur heeft de ambitie om de sterk versteende omgeving te vergroenen door middel van een Stadsoase. Er zijn ook doelen op het gebied van woningbouw. In de planvorming is ruimte voor participatie van direct omwonenden en andere belanghebbenden. 

Vragen 

Heeft u vragen over de vernieuwing van het Stadstheater? Bekijk de veelgestelde vragen. Staat uw vraag hier niet bij of heeft u suggesties? Mailt u dan naar projectstadstheater@arnhem.nl