Werkzaamheden Westervoortsedijk

We gaan later dit jaar werkzaamheden uitvoeren aan de Westervoortsedijk en de (Oude) Zevenaarsweg. Op dinsdagavond 20 april 2021 van 19.30 uur tot 20.30 uur organiseren wij hierover een online informatie-sessie. 

De bereikbaarheid van de bedrijventerreinen Het Broek, Westervoortsedijk en Industriepark Kleefse Waard (IPKW) laat te wensen over. Ook heeft het openbaar vervoer richting Westervoort vaak last van vertragingen door filevorming. De werkzaamheden gaan zorgen voor een betrouwbaarder openbaar vervoer, verbeterde fietspaden en voor veiliger verkeerssituaties. 

Tijdens deze sessie lichten wij de werkzaamheden en de planning toe. U kunt dan ook vragen stellen via de chatfunctie.

Sessie 20 april 19.30 uur bijwonen

Programma

Het programma van de avond ziet er als volgt uit: 

19.30 uur: opening
19.35 uur: Presentatie werkzaamheden
- Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV)
- Snelfietsroute en fietspaden
- Bomen & groen
- Planning en fasering
- Overige werkzaamheden

20.00 uur: Beantwoording vragen
20.20 uur: Vervolg
20.25 uur: Afsluiting