Evaluatie azc Elderhoeve

Bijna vijf jaar geleden ging het asielzoekerscentrum (azc) Elderhoeve van start. We spraken toen met omwonenden af dat er na vijf jaar een evaluatie plaatsvindt. Deze evaluatie is inmiddels afgerond.

Op 18 april 2021 loopt de bestuursovereenkomst tussen het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de gemeente Arnhem af. In mei 2020 ging de evaluatie van start. Er zijn ruim 550 enquêtes ingevuld en meer dan 100 individuele gesprekken gevoerd met aan- en omwonenden. De uitkomsten van de evaluatie nemen we mee in de beslissing over het wel of niet voorzetten van het azc op de huidige locatie.

Resulaten evaluatie

Hieronder leest u de belangrijkste resultaten uit de evaluatie: 

  • Het azc heeft een relatief onzichtbare positie in de wijk. Hoewel er enkele vrijwilligersinitiatieven bekend zijn vanuit de buurt op het gebied van taal, sport en koken, zeggen veel respondenten dat ze nauwelijks merken dat het azc in hun omgeving staat.
  • De leefbaarheid in Elden is hoog ten opzichte van andere buurten in de stad en hoger dan het Nederlands gemiddelde.
  • 70% van de ondervraagden geeft aan bijna geen overlast te ervaren van het azc.
  • 30% ervaart wel overlast. Dit gaat vooral over het fietsgedrag van asielzoekers en meer rommel op straat. Ook bleek uit de gesprekken dat er sprake is van geluidsoverlast en onveiligheidsgevoelens. 
  • Tot slot blijkt dat er meer overlast ervaren wordt, wanneer mensen dichter bij het azc wonen.

Lees meer over de resultaten van de evaluatie in ons Bestuurlijk Informatiesysteem (iBabs). Hier staan onder andere een samenvatting van de evaluatie, het evaluatieonderzoek en de raadsbrief.

Besluit in oktober

Op basis van de evaluatie neemt het college in oktober een besluit over het al dan niet verlengen van de bestuursovereenkomst. Het COA gaf al aan bij de gemeente dat ze voor een periode van vijf jaar weer willen verlengen.

Wilt u meer weten?

Bekijk de veelgestelde vragen over azc Elderhoeve. Heeft u nog geen antwoord op uw vraag? Dan kunt u ook mailen naar evaluatieazc@arnhem.nl.