Evaluatie azc Elderhoeve

Bijna 5 jaar geleden ging het asielzoekerscentrum (azc) Elderhoeve van start. Het college heeft besloten de overeenkomst met het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) voor het azc Elderhoeve met 4 jaar te verlengen. Na 3 jaar gaan we opnieuw evalueren.

Op 18 april 2021 loopt de bestuursovereenkomst tussen het COA en de gemeente Arnhem af. We spraken bij de start met omwonenden af dat er na 5 jaar een evaluatie plaatsvindt. Deze evaluatie is inmiddels afgerond. Er zijn ruim 550 enquêtes ingevuld en meer dan 100 individuele gesprekken gevoerd met aan- en omwonenden. De uitkomsten van de evaluatie zijn meegenomen in de beslissing over het wel of niet voorzetten van het azc op de huidige locatie.

Reden van verlenging

Er is nog steeds een dringende vraag vanuit het COA om vluchtelingen op te vangen. Deze noodzaak en relatief beperkte invloed op de buurt maakt dat het college besluit om door te gaan met deze locatie. Daarnaast speelt ook mee dat er geen alternatieve locatie voor beschikbaar is.

Resultaten evaluatie

Hieronder leest u de belangrijkste resultaten uit de evaluatie: 

  • Het azc heeft een relatief onzichtbare positie in de wijk. Hoewel er enkele vrijwilligersinitiatieven bekend zijn vanuit de buurt op het gebied van taal, sport en koken, zeggen veel respondenten dat ze nauwelijks merken dat het azc in hun omgeving staat.
  • De leefbaarheid in Elden is hoog ten opzichte van andere buurten in de stad en hoger dan het Nederlands gemiddelde.
  • 70% van de ondervraagden geeft aan bijna geen overlast te ervaren van het azc.
  • 30% ervaart wel overlast. Dit gaat vooral over het fietsgedrag van asielzoekers en meer rommel op straat. Ook bleek uit de gesprekken dat er sprake is van geluidsoverlast en onveiligheidsgevoelens. 
  • Tot slot blijkt dat er meer overlast ervaren wordt, wanneer mensen dichter bij het azc wonen.

Verbeterpunten

De gemeente gaat aan de slag met een aantal verbeterpunten uit het evaluatieonderzoek, het gaat om de volgende acties:

  • Het verbeteren van de communicatie naar bewoners;
  •  Het verminderen van overlast op onder andere 'gevaarlijk fietsgedrag' van vluchtelingen en rommel op straat;
  • Het stimuleren van ontmoetingen en contacten tussen bewoners uit de wijk en de bewoners van het azc.

Lees meer over de resultaten van de evaluatie in ons Bestuurlijk Informatiesysteem (iBabs). Hier staan onder andere een samenvatting van de evaluatie, het evaluatieonderzoek en een raadsbrief over het genomen besluit en de verbeterpunten.

Wilt u meer weten?

Bekijk de veelgestelde vragen over azc Elderhoeve. Heeft u nog geen antwoord op uw vraag? Dan kunt u ook mailen naar evaluatieazc@arnhem.nl.