Binnenstad zuid

kaart.jpg-kl

kaart.jpg-kl

Nieuw gezicht zuidelijke binnenstad

De gemeente Arnhem pakt de zuidelijke binnenstad aan. Stap voor stap wordt het gebied opgeknapt en verder ingericht. De zuidelijke binnenstad gaat zo deel uitmaken van de binnenstad. Er verrijzen mooie binnenstedelijke woonbuurten zoals Paradijs en Bartok. Levendige straten leggen de verbinding met de Rijn.

De openbare ruimte in dit naoorlogse wederopbouwgebied wordt verbeterd. Voetganger en fietser krijgen er de ruimte. Het parkeerterrein Trans wordt nieuw ingericht en vergroot. De warenmarkt is inmiddels verhuisd van het Kerkplein naar de nieuw ingerichte en parkeervrije Markt. Het Kerkplein verbindt binnenstad en zuidelijke binnenstad met elkaar via een directe looproute over brede trappen. Straks is er één binnenstad tot de Rijn.

 

Nieuws

 • Ontwerp een wandelroute Slag om Arnhem en maak kans op 1000 euro 16 februari 2017

  De gemeente Arnhem schrijft een ideeënwedstrijd uit voor een goede looproute van station Arnhem Centraal naar Airborne at the Bridge aan de Rijnkade. Het winnende idee belonen we met een bedrag van € 1000,-. Uitvoering van het idee moet mogelijk zijn binnen een budget van €100.000,-.

 • Start werkzaamheden St. Jansbeek in binnenstad 15 februari 2017 Graven eerste schop in de grond Sint Jansbeek

  Dinsdag 14 februari 2017 was een historische dag voor Arnhem. Vandaag is een start gemaakt met het weer bovengronds brengen van de Sint Jansbeek in hartje Arnhem. Gedeputeerde Bea Schouten van de provincie Gelderland, heemraad Antoinet van Helvoirt van Waterschap Rijn en IJssel en wethouder Gerrie Elfrink van de gemeente Arnhem staken de eerste schop in de grond. De stad Arnhem is ontstaan aan de Sint Jansbeek. De beek vormde destijds de levensader van de stad. Later verdween die weer uit het straatbeeld en ging ondergronds om plaats te maken voor het toenemende autoverkeer.

 • Wandelt u mee? 14 februari 2017

  U kunt elke eerste vrijdag van de maand tussen 12.00 en 13.00 uur meelopen met onze lunchwandeling in de zuidelijk binnenstad.

 • Publiek kan archeologisch onderzoek Kerkplein van dichtbij volgen 13 januari 2017

  In januari en februari zijn archeologen zijn op het Kerkplein in Arnhem bezig met opgravingen. Zij verwachten materiaal aan te treffen uit de periode 900 - 1000. Jong en oud kunnen meekijken naar de opgraving en meehelpen met het bestuderen ervan. Op verschillende momenten vertelt de stadsarcheoloog publiek over de stand van zaken van de opgraving en de betekenis ervan voor Arnhem. Speciaal hiervoor staat de Archeologie Kiosk op het Kerkplein.

Uitgelicht

Informatiewinkel

De informatiewinkel aan de Trans 26/27 is elke vrijdag geopend van 12.00 tot 17.00 uur.

lees verder