Creatieve Corridor

De bouw van Showroom 2.0, een skatebaan, ruimte voor urban sports, een goede parkeerplaats en de mooie groene snelfietsroute Wageningen-Arnhem: nog dit jaar krijgen de eerste projecten in de Creatieve Corridor rondom de Nelson Mandelabrug vorm.

Hier ontstaat een bruisende ontmoetingsplek waarbij een verbinding ontstaat tussen de Arnhemse binnenstad, Coehoorn, de Rijn, Museum Arnhem en ArtEZ.

Voor de eerste fase van de Creatieve Corridor is twee miljoen euro nodig. Het college vraagt de gemeenteraad om anderhalf miljoen euro uit het budget 'Zuidelijke Binnenstad' beschikbaar te stellen. Voor het overige deel wordt op externe subsidie gerekend.

Wethouder Gerrie Elfrink ziet het al helemaal voor zich: "Wat je op deze plek wilt, is een ruimte die alles verbindt. Een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, waar wordt geflaneerd en gesport. Waar ruimte is voor kunst en cultuur. En voor groen, want in de zomer kan het asfalt hier een bakplaat worden."

Gemeente neemt het voortouw

De Creatieve Corridor krijgt de komende jaren geleidelijk vorm. De gemeente neemt het voortouw, in dit geval door te beginnen met het verleggen van de onlogische verkeersrouting. Dat levert milieuwinst op én veel ruimte voor andere functies. DTO (Departement Tijdelijke Ordening) heeft het initiatief genomen om Showroom 2.0 onder de brug te realiseren. Het college verwacht dat Showroom 2.0 de gebiedsontwikkeling kan aanjagen door ook andere partijen aan te trekken.

Het college wil daaraan bijdragen door het bouw- en woonrijp maken voor haar rekening te nemen. Verder stelt het college voor om de grond zonder kosten beschikbaar te stellen. De gemeente blijft wel eigenaar van de grond. Binnen het gebied wordt een mooie parkeerplaats ingericht voor 120 auto's. Mocht het nodig zijn, dan kan hier later een extra parkeerdek bovenop gebouwd worden.

Stap voor stap

De noodzakelijke versterking van de kade door Waterschap Rijn IJssel in 2018 maakt het mogelijk om de groene singels te laten aansluiten op de lage kade en de Rijn. De overige onderdelen van de Creatieve Corridor worden stap voor stap ontwikkeld, wanneer kansen zich voordoen. Te denken valt aan jong en experimenteel ondernemerschap of de aanleg van een kunstmijl.

Kunstwerk

De herinrichting van dit gebied betekent dat het kunstwerk De Blauwe Golven van Peter Struycken wordt weggehaald. Het college hecht er waarde aan om de herinnering aan het kunstwerk levend te houden en reserveert daarvoor een bedrag van 20.000 euro.

Uitgelicht

Meestgestelde vragen

Meestgestelde vragen over de creatieve corridor

Lees verder

Uw Reactie
Uw Reactie