Planningsoverzicht

Overzicht werkzaamheden Binnenstad-Zuid maart/april 2017.

Werkzaamheden Trans - Rodenburgstraat - Paradijs

Na weken van archeologisch onderzoek en saneren, rest nog het wegnemen van de oude keldermuren ter hoogte van de zelfbouwkavels. Dit is naar verwachting medio mei gereed.

Het woonrijp maken van het Paradijs wordt in fases uitgevoerd. De planning wordt gemaakt in afstemming met bouwer en inhuizing bewoners. 1 mei zijn de werkzaamheden afgerond.

Werkzaamheden Herinrichting Markt e.o.

Op het marktplein wordt nog de hand gelegd aan de laatste werkzaamheden, verbeterpunten en het wegnemen van een aantal kleine gebreken. Op basis van ervaringen wordt o.a. gekeken naar plaatsing van divers meubilair. Ook de behoefte aan fietsbeugels wordt onderzocht.

De fontein op de Markt is inmiddels in bedrijf.

Werkzaamheden Jansbeek/ bouw Focus

Het verleggen van de kabels en leidingen en de aanleg van nieuwe riolering onder het Kerkplein is nagenoeg gereed. Inmiddels is het eerste deel van de beekbak in het werk gestort. De beekbak die grenst aan het te bouwen Focustheater is inmiddels gereed. De archeologische opgraving Kerkplein is afgerond. De bouw van Focus is op 1 mei gestart.

Beekbak Sint Jansbeek

Vanaf ca.1 mei wordt gestart met werkzaamheden aan het riool ter hoogte van de Weverstraat/Broerenstraat. Ook start de eerste fase Kleine Oord.

Herinrichting Weerdjesstraat - Trans - Eusebiusplein - Oranjewachtstraat

Vanaf woensdag 29 maart is op de Weerdjesstraat, ter hoogte van de kruising met de Nieuwstraat, één rijbaan afgezet. Er worden kabels en leidingen verlegd voor de aanleg van de Jansbeek. De werkzaamheden zullen uitgevoerd worden in twee fasen van 4 weken. Als eerste zal de zijde van het centrum worden afgezet en daarna 4 weken de zijde van de Rijn.

Te verwachten hinder: Met name in de ochtend- en avondspits is er vertraging te verwachten op dit gedeelte van de centrumring.

N.b. planning werkzaamheden is onder voorbehoud.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgelicht