Duurzame maatregelen financieren

Financieringsmogelijkheden voor woningeigenaren en bedrijven om duurzame maatregelen uit te voeren

Voor woningeigenaren

De overheid stimuleert woningeigenaren met subsidies en lage renteleningen om duurzame maatregelen uit te voeren aan de eigen woning. Daarnaast zijn er banken die rentekorting geven bij een hypotheek. Kijk voor een overzicht op: www.energiesubsidiewijzer.nl. Bij het Energieloket Midden-Gelderland kunt u terecht voor meer informatie en advies

Subsidie energiebesparing eigen huis

Verenigingen van Eigenaren (VvE) kunnen subsidie aanvragen voor isolatie van het woongebouw als er twee of meer maatregelen worden uitgevoerd. Daarbij is ook subsidie mogelijk voor energie-advies en procesbegeleiding. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland of op de website van Milieu Centraal.
 

Duurzaamheidslening gemeente Arnhem 2018

Arnhemse woningeigenaren kunnen vanaf 3 april 2018 opnieuw een duurzaamheidslening aanvragen voor energie­besparende maatregelen en de aanschaf van zonnepanelen. De lening wordt verstrekt via de SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting). Er is een budget van € 3.000.000,- beschikbaar. Lees meer over de duurzaamheidslening.

Vragen over de duurzaamheidslening gemeente Arnhem kunt u stellen per  e-mail: duurzaamheidslening@arnhem.nl
Informatie over de duurzaamheidslening bij de SVn kunt u vinden op https://www.svn.nl/particulieren/lening/duurzaamheidslening
 

Subsidie voor duurzame energie - warmte (ISDE)

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunnen particulieren en zakelijke gebruikers een tegemoetkoming krijgen voor bepaalde soorten zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pellet-kachels. Kijk voor meer informatie op: www.rvo.nl

Energiebespaarlening Ik investeer slim

Het gaat hier om maatregelen als isolatie, HR++-glas, zonneboiler en zonnepanelen, warmtepomp en andere energiezuinige installaties. Via de SVn is de landelijke Energiebespaarlening beschikbaar voor particuliere woningeigenaren en VvE's. Het is een landelijke lage rentelening waarbij minimaal € 2.500,- en maximaal  € 25.000,- geleend kan worden (particulier). Door een VvE kan minimaal € 25.000,- en maximaal  € 5 miljoen geleend worden. Kijk voor meer informatie op: www.ikinvesteerslim.nl.

Extra hypotheek energiebesparende maatregelen

De overheid heeft per 1 januari 2016 de hypotheeknormen verruimd voor woningeigenaren die energiebesparende maatregelen nemen. Het extra bedrag voor energiebesparende maatregelen en A++-woningen is € 9.000,-. Het extra bedrag voor nul-op-de-meterwoningen is € 27.000,-. Voor meer informatie kijk op: website van de rijksoverheid.

Laag BTW-tarief isoleren en BTW op zonnepanelen terugvragen

Isoleert u uw woning? En is het doel hiervan dat uw woning energiezuiniger wordt? Dan vallen de arbeidskosten voor het aanbrengen van het isolatiemateriaal aan vloeren, muren en daken bij woningen ouder dan 2 jaar onder het 6%-tarief. Voor meer informatie kijk op belastingdienst.nl.

Als u als particulier zonnepanelen koopt, kunt u de BTW op aanschaf en installatie terugvragen van de Belastingdienst. Voor meer informatie kijk op milieucentraal.nl.

Verlaagd tarief bij collectieve opwek: Postcoderoos

Voor leden van coöperaties en verenigingen van eigenaren. Zij komen in aanmerking voor een belasting­korting van 7,5 cent/kWh op hun gezamenlijk opgewekte hernieuwbare energie. Deze regeling geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een productie-installatie en die in een zogenaamde postcode­roos rondom deze productie-installatie wonen. Voor meer informatie kijk op: www.hieropgewekt.nl .

Voor bedrijven

Op de sites van het Expertisecentrum Energiebesparen en EnergieNext staan linken naar diverse financieringsmogelijkheden

Hieronder staan een aantal specifieke financieringsmogelijkheden op een rij:

Provincie Gelderland

Provincie Gelderland heeft een subsidiekader vastgesteld met een aantal subsidiemogelijkheden voor bedrijven zoals voor (voormalige) agrariërs: Asbest eraf zonnepanelen erop en voor energiebesparende maatregelen bedrijventerreinen (samenwerking fysieke bedrijfsomgeving). Ook zijn er subsidie mogelijkheden voor innovaties. Voor vragen en meer informatie over subsidies vanuit de provincie: www.gelderland.nl/subsidies .

Rijksoverheid

De Rijksoverheid heeft diverse subsidies en belastingvoordelen zoals:

Op de site van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland  zijn nog meer subsidies en financieringsmogelijkheden te vinden.

Voor verenigingen

SVn pluslening voor verenigingen (ook VvE's)Als gemeente hebben wij een SVn pluslening beschikbaar. Hiervan kan gebruik gemaakt worden voor het energiezuiniger maken van een pand van een vereniging (bijvoorbeeld van een sportvereniging of van een Vereniging van Eigenaren). De rente is momenteel 1,6% en de doorlooptijd is 120 maanden. Een overeenkomst kan worden aangepast aan de situatie en wensen. Op basis van een offerte voor het verduurzamen van uw verenigingspand bepaalt de gemeente Arnhem of u in aanmerking komt voor de lening en voor welk budget. Als u vragen heeft over de SVn-pluslening, of een voorbeeld leningsovereenkomst wilt inzien, dan kunt u contact opnemen met Maud Wolf, maud.wolf@arnhem.nl.

 

Uitgelicht

Uw Reactie
Uw Reactie