5 miljoen subsidie voor het initiatief Smart Polder Vredenburg/Kronenburg

De Gemeente Arnhem ontvangt van de provincie Gelderland 5 miljoen subsidie voor het aardgasvrij maken van een deel van Vredenburg/Kronenburg. Eind vorig jaar werden gemeenten in Gelderland opgeroepen om met een concreet plan te komen om een bestaande woonwijk aardgasvrij te maken.

Het plan moest minimaal 250 woningen omvatten en werd o.a. beoordeeld op de duurzaamheid en de technische uitvoerbaarheid van het energieconcept, het proces, het draagvlak en de businesscase. Met deze subsidie ‘Gelderse Proeftuin’ wordt de gemeente Arnhem in staat gesteld om samen met bewoners, gebouweigenaren, woningcorporaties, energieleveranciers en bedrijven dit initiatief te verwezenlijken.

Het initiatief Smart Polder

In 2018 hebben Waterschap Rivierenland, Engie, Firan en IF-technologie het initiatief genomen om warmte- en koude winning uit oppervlaktewater te onderzoeken voor de Arnhemse wijk Vredenburg/Kronenburg. Aanleiding hiervoor is de op korte termijn vervanging van het gemaal van Waterschap Rivierenland in Vredenburg. Smart Polder kan met restwarmte uit het oppervlaktewater (TEO), gecombineerd met een Warmte Koude Opslag installatie (WKO), omliggende woningen, kantoren en gebouwen van warmte en koude voorzien. Smart Polder is inmiddels een breed gedragen initiatief van Waterschap Rivierenland, Engie, Firan, Liander en gemeente Arnhem. Samenwerking vindt plaats met de mogelijk toekomstige afnemers van de warmte en koude, de drie grote corporaties: Portaal, Volkshuisvesting, Vivare en de twee vastgoedorganisaties: Rijsterborgh Vastgoed en het Rijksvastgoedbedrijf.

Een mooie Gelderse Proeftuin

Vredenburg/Kronenburg is een kleurrijke wijk met verschillende uitdagingen en veel kansen. Eén daarvan is het energieconcept Smart Polder. Het betreft een decentrale duurzame bron met restwarmte en koude, passend bij de wijksituatie. De mooiste kans is wel dat er zich nu een natuurlijk moment aandient om te starten met de energietransitie in deze wijk omdat het gemaal in Vredenburg op korte termijn vervangen moet worden. Hiernaast is het een innovatief initiatief en levert het onttrekken van warmte uit het oppervlaktewater een bijdrage tegen hittestress, als vorm van klimaatadaptatie. En, erg belangrijk, het brengt veel verschillende partijen samen rond het vraagstuk van de warmtetransitie.

Omvang en lonkend perspectief

Het gezamenlijke doel is het verwarmen van minimaal 550 sociale huurwoningen en het verwarmen en koelen van 46.000 m2 BVObedrijfsruimte. Dit staat gelijk aan 1.156 woningen. De woningen gaan tevens over op elektrisch koken. Het warmtekoudenet is in de toekomst verder uit te breiden voor aansluiting van de hele wijk, doordat er meerdere geschikte waterpartijen in de nabijheid liggen, waar de energie uit gewonnen kan worden. Met het initiatief Smart Polder gaan wij, in het kader van het aardgasvrij maken van wijken, ervaring op doen met thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) . De opgedane kennis zullen wij breed delen met andere gemeenten en belangstellenden.