Wikihouse-project wakkert samenwerking aan

Het All Electric DC Wikihouse is officieel afgerond, dankzij de samenwerking tussen drie lectoraten op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en het werkveld. Een groep enthousiaste deelnemers stuurt aan op een vervolgproject.

Een woningconcept dat bij de tijdsgeest past en een bijdrage levert aan de kwaliteit van leven. Het All Electric DC Wikihouse, een proefopstelling op het Industrie Park Kleefse Waard in Arnhem, draagt bij aan dat doel. Het werd de afgelopen twee jaar gebruikt voor de integratie van technische installaties en bouwkundige principes.

Gelijkstroomnetwerk in flexibel huis

Een belangrijk onderdeel was de ontwikkeling van een gelijkstroomsysteem. Het zou weleens efficiënter kunnen zijn om gelijkstroom leidend te maken in woningen, in plaats van wisselstroom. Zonnepanelen leveren bijvoorbeeld gelijkstroom. Nu wordt die elektriciteit vaak twee keer omgezet: bij de omvormer van het zonnepaneel en in het apparaat dat de energie gebruikt.
Lees ook dit artikel over gelijkstroom, dat SEECE in maart publiceerde.

De ontwikkeling van het systeem was een uitdaging. Het All Electric DC Wikihouse is flexibel. Het kan gemakkelijk worden uitgebouwd of juist kleiner worden gemaakt. Dat betekende dat het stroomnetwerk ook flexibel moest zijn. ‘Dat is een van de meest significante aspecten van ons design’, aldus Ballard Asare-Bediako, onderzoeker bij het lectoraat Meet- en Regeltechniek op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).

Alomvattend project

De ontwikkeling van het gelijkstroomnetwerk door het lectoraat Meet- en Regeltechniek was slechts één onderdeel van het All Electric DC Wikihouse. Er werden allerlei technieken en bouwkundige concepten in de proefopstelling toegepast. En Masi Mohammadi, projectleider en lector Architecture in Health, wilde meer dan een woningprototype ontwikkelen.
Ze streefde naar een nieuwe werkwijze, die tevens gebruikt kan worden voor het renoveren en verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Om dat voor elkaar te krijgen, was meer nodig dan bouwkundig en elektrotechnisch onderzoek. Een nieuwe manier van bouwen vraagt om nieuwe businesscases en een nieuwe vorm van logistiek.

De bouwketen

De faculteit Economie en Management (FEM) van de HAN onderzocht nieuwe businesscases en de logistieke aspecten. ‘Als je naar verduurzaming gaat, en iets met gelijkstroom gaat doen, is de impact veel groter dan alleen een technische impact’, zegt Rob Westerdijk, programmamanager circulaire economie en hoofddocent op de FEM.
De FEM bracht de bouwketen in beeld, tot de gebruiker aan toe. ‘We hebben geïnventariseerd wat de keten eigenlijk is en welke partijen we bij het project konden betrekken’, aldus Westerdijk. ‘We benaderden stakeholders om ze actief betrokken te krijgen bij dit project.’ Uiteindelijk werden verschillende disciplines met elkaar verbonden. Zowel binnen de muren van de HAN als daarbuiten.

Samenwerking blijft

Begin november werd een eindsymposium gehouden, naar aanleiding van het All Electric DC Wikihouse. Dat wil niet zeggen dat de samenwerking ten einde is. ‘Op het symposium waren twintig tot dertig mensen van buiten de HAN aanwezig. We hebben daar met zijn allen de intentie geuit om verder te gaan met samenwerken. Er is een klein voorbereidingscomité opgezet om na te denken over de vraag: hoe gaan we nu verder?’ zegt Mohammadi.