Restauratie hoofdriool

Een hoofdtak van het riool van Arnhem, ook wel bekend als het moerriool (moeder-riool), wordt gerestaureerd. Het hoofdriool ligt voor het grootste deel onder de drukke stadsring in het centrum van Arnhem. De werkzaamheden duren nog tot 2020.

Het is 1,1 kilometer lang. Het is een belangrijk riool. Het voert riool- en regenwater af van een groot deel van Arnhem-Noord. Bij zware buien stromen er wel 8 olympische zwembaden per uur doorheen.
Het hoofdriool zorgt voor droge voeten bij  hevige regenval maar is natuurlijk ook belangrijk voor de volksgezondheid; inwoners kunnen hierdoor blijven douchen en naar de wc gaan. 

Slechte staat

Het hoofdriool is het oudste riool van Nederland. Het hoofdriool is begonnen als een echte gracht. Ongeveer 150 jaar geleden werd de gracht overdekt met een gemetseld gewelf en verdween hij onder de grond. 
Het hoofdriool is in slechte staat. Er zitten scheuren in het gewelf en het fundament is niet stabiel meer. Daarom gaat de gemeente Arnhem het hoofdriool restaureren. We zijn hiermee de eerste gemeente in het Nederland.

Restauratie

Het riool opgraven en een nieuw riool aanleggen is met het oog op het verkeer niet mogelijk. Het hoofdriool wordt daarom van binnenuit aangepakt. Dat heet de ’No-Dig’-aanpak: zonder graven. Inwoners hebben zo geen last van de restauratiewerkzaamheden. 
De constructie wordt verstevigd met spuitbeton. Het fundament wordt gefixeerd met betoninjecties. De binnenkant van het riool krijgt een nieuwe bekleding van composiet-betonplaten die als een puzzel in elkaar klikken. Alles wordt aangevoerd door bestaande putten van één vierkante meter. Aannemerscombinatie G. van der Ven B.V. en Kumpen Renovatietechnieken NV. voeren deze werkzaamheden uit.

Wanneer is het hoofdriool klaar?

We restaureren in twee fasen van 550 meter. De restauratie is klaar in december 2020.