Restauratie hoofdriool

Een hoofdtak van het riool van Arnhem, ook wel bekend als het moerriool (moeder-riool), is onlangs gerestaureerd. Het hoofdriool ligt voor het grootste deel onder de drukke stadsring in het centrum van Arnhem.

Het hoofdriool is 1,1 kilometer lang. Het voert riool- en regenwater af van een groot deel van Arnhem-Noord. Bij zware buien stromen er wel 8 olympische zwembaden per uur doorheen. 

Restauratie

Het riool was in slechte staat. Er zaten scheuren in het gewelf en het fundament was niet stabiel meer. Daarom hebben we het hoofdriool gerestaureerd. Het riool opgraven en een nieuw riool aanleggen was met het oog op het verkeer niet mogelijk. Het hoofdriool werd daarom van binnenuit aangepakt. Dat heet de ’No-Dig’-aanpak: zonder graven. Inwoners hadden zo geen last van de restauratiewerkzaamheden. We restaureerden in totaal 550 meter in 2 fasen. De werkzaamheden duurden 4 jaar.

Rioolsymposium

We organiseren een symposium om terug te kijken op de werkzaamheden en te vieren dat het riool gereed is. 3 sprekers van TU Delft, Hanzehogeschool Groningen en het Waterschap Rijn en Ijssel houden inspirerende lezingen.

Het symposium is vanwege de storm op vrijdag 18 februari, verplaatst naar vrijdag 11 maart 2022 van 14.30 tot 17.00 uur. Het symposium vindt plaats in de hal van het Stadhuis. Er vindt geen online uitzending meer plaats.

Aanmelden voor symposium

Door de gewijzigde coronamaatregelen kunnen we meer mensen ontvangen dan verwacht. Hierdoor zijn er extra plekken vrij. Wilt u alsnog deelnemen of kent u iemand die geïnteresseerd is? Stuur dan een bericht naar erik.laurentzen@arnhem.nl.
 

Bekijk video op YouTube.