Hoogstede Klingelbeek

Tussen de Klingelbeekseweg en de Hoogstedelaan worden 115 nieuwe woningen gebouwd.

Samen met buurt, beoogde ontwikkelaars en met behulp van Hans Been Architecten BNA en Veenenbos en Bosch landschapsarchitecten is een gedetailleerd inrichtingsplan gemaakt. Inspiratiebron was het oorspronkelijke akkerlandschap, de informele dorpse sfeer van de Klingelbeekseweg en het individualistische karakter van de bebouwing.

Nieuwbouw

Hendriks Projectontwikkeling BV uit Oss bouwt vrijstaande woningen, twee-onder-een-kappers en appartementen. Ook Nieuwenhuis Planontwikkeling bouwt woningen in deze buurt. Daarnaast heeft de gemeente in dit gebied kavels in de verkoop voor eigen bouw. Een groot aantal woningen en appartementen zijn al gebouwd en bewoond. Meer informatie hierover vindt u op hun websites.

Inrichting openbare ruimte

De gemeente richt de openbare ruimte in volgens de vastgestelde plannen. De gemeente overlegt met de werkgroep nieuwbouw van de buurtvereniging over de verdere uitwerking, planning  inrichting openbaar gebied.  De werkzaamheden zijn te volgen via de wijkwebsite http://www.hoogstede.nl/.

Archeologie

Vóórdat met bouwen en inrichten kon worden begonnen zijn alle 5 hectare van het plangebied opgegraven. Hier hebben in de ijzertijd (800-12 v. Chr.), Romeinse tijd (12 v. Chr.-476 n. Chr.) en de middeleeuwen (500-1500) mensen geleefd. Vooral de vondsten uit de vroege middeleeuwen zijn zeer bijzonder.

Contact

E-mail: hoogstede-klingelbeek@arnhem.nl

 

 

Uitgelicht

Uw Reactie
Uw Reactie