Meedenken over mobiliteit in 2040

Het is belangrijk dat alle Arnhemmers kunnen meedenken over hoe we in de toekomst van A naar B gaan. Hoe zien inwoners de verdeling tussen auto, voetganger en openbaar vervoer? Of hoe de ruimte voor parkeren en groen verdeeld wordt. Samen kijken we waar de kansen liggen. Maar ook waar de uitdagingen liggen.

In het voorjaar van 2023 konden Arnhemmers in een eerste participatieronde op verschillende manieren meedenken over het duurzame mobiliteitsplan 2040. Er is een samenvatting beschikbaar op de pagina Samenvatting eerste participatieronde duurzaam mobiliteitsplan. Op deze pagina leest u ook waarover Arnhemmers precies kunnen meedenken en wie uiteindelijk beslist. Op 23 november 2023 trappen we een tweede participatieronde af met een bijeenkomst over de denkrichtingen en maatregelen. Op deze pagina leest u meer over de verschillende participatiemomenten. 

Online stellingen

Van 23 november tot en met 7 december 2023 kunt u door middel van online stellingen uw mening geven over verschillende uitgewerkte ideeën. Geef bijvoorbeeld aan of u het eens of oneens bent met het verbeteren van de leefbaarheid in de stad door de maximumsnelheid te verlagen naar 30 kilometer per uur in een groot deel van de stad. Of het versterken van het OV in de stad en in de regio door bussen vaker en sneller op belangrijke openbaar vervoer routes laten rijden. En dit te combineren met goede op- en overstappunten naar andere vervoersmiddelen zoals de (deel)fiets. We horen graag wat u van deze en van andere ideeën vindt. Klik op de onderstaande button om naar de stellingen te gaan. 

Denk mee over mobiliteit

Inloopspreekuur 1 en 8 december

Op vrijdag 1 en vrijdag 8 december is er van 09.00 tot 11.00 uur een inloopspreekuur in Dudok Arnhem, Koningstraat 40. Tijdens dit inloopmoment kunt u vragen stellen aan de projectleider Maarten Bulsink. Deze vragen kunnen gaan over de voorgestelde ideeën en maatregelen, maar ook over de knelpunten die u mogelijk ziet. We horen het graag.

Interactieve bijeenkomst 

Op donderdag 23 november 2023 was er een bijeenkomst waar wethouder Nermina Kundić het doel en de achtergrond van het duurzaam mobiliteitsplan uitlegde. We presenteerden de mogelijke ideeën en maatregelen. Ook kwamen de berekeningen aan bod die lieten zien wat het effect is van de verschillende maatregelen. Vervolgens zijn we in gesprek gegaan met Arnhemmers over de dilemma’s en aandachtspunten.

Meer informatie en contact

Meer informatie over de nieuwe aanpak voor verkeer en vervoer? Of wilt u uw ideeën of suggesties met het team Mobiliteit delen? Dan kunt u contact opnemen via: mobiliteit@arnhem.nl.