Nieuwe aanpak voor verkeer en vervoer

Met het duurzaam mobiliteitsplan werken we aan een nieuwe aanpak voor verkeer en vervoer. Dat is hard nodig want als we zo doorgaan, loopt het verkeer vast en wordt de leefbaarheid in onze wijken slechter.

Voor de zomer hebben we informatie opgehaald bij inwoners en professionals over verkeer en vervoer in Arnhem, nu en in de toekomst. De resultaten hiervan staan op de pagina Samenvatting eerste participatieronde duurzaam mobiliteitsplan. Met de resultaten zijn we verdergegaan. Er liggen nu verschillende uitgewerkte ideeën en mogelijke maatregelen voor het duurzame mobiliteitsplan 2040. Hierover kunt u nu meedenken via stellingen of kom naar de interactieve bijeenkomst op 23 november.

Denk online mee via stellingen

U kunt ook online meedenken via stellingen. Geef bijvoorbeeld aan of u het eens of oneens bent met het verbeteren van de leefbaarheid in de stad door de maximumsnelheid te verlagen naar 30 kilometer per uur in een groot deel van de stad. Of het versterken van het ov in de stad en in de regio door bussen vaker en sneller op belangrijke openbaar vervoer routes laten rijden. En dit te combineren met goede op- en overstappunten naar andere vervoersmiddelen zoals de (deel)fiets. We horen graag wat u van deze en van andere ideeën vindt. Klik op de onderstaande button om naar de stellingen te gaan. 

Denk mee over mobiliteit

Inloopspreekuur 1 en 8 december

Op vrijdag 1 en vrijdag 8 december is er van 09.00 tot 11.00 uur een inloopspreekuur in Dudok Arnhem, Koningstraat 40. Tijdens dit inloopmoment kunt u vragen stellen aan de projectleider Maarten Bulsink. Deze vragen kunnen gaan over de voorgestelde ideeën en maatregelen, maar ook over de knelpunten die u mogelijk ziet. We horen het graag.

Waarom een nieuw mobiliteitsplan? 

Arnhem staat voor een flinke klus. Er is weinig ruimte in de stad en dat wordt steeds minder. En dan komen er ook nog 16.000 woningen bij in onze stad. Ruim 10.000 hiervan worden al voor 2030 gebouwd. De bewoners van deze 10.000 woningen zorgen elke dag voor zo’n 50.000 extra autoritten. Als we zo doorgaan, loopt het verkeer vast en wordt de leefbaarheid in onze wijken slechter. 

Ook werken we hard aan een klimaatneutraal en duurzaam Arnhem. We willen bijvoorbeeld meer groen in Arnhem om de hitte tijdens tropische dagen te verminderen. De extra woningen en daarmee de extra autoritten én ook de klimaatdoelen hebben invloed op de ruimte en daarmee op het verkeer en vervoer (de mobiliteit) in de stad. 

Een gezond, leefbaar en groen Arnhem

Om Arnhem gezond, leefbaar en groen te houden, moeten we veel doen. De stad blijft bereikbaar met de auto. Maar lopen, fietsen en het openbaar vervoer worden belangrijker. We willen graag fijne wijken met ruimte voor ontmoeting, bewegen en groen. En met minder verkeersoverlast en minder auto’s op straat.

Dit is een enorme klus. Dat weten we. Je verandert niet zomaar hoe Arnhemmers van A naar B gaan. Of hoe spullen in de stad worden vervoerd. Het onderwerp mobiliteit is ingewikkeld. Iedereen wil wat anders en je moet met allerlei zaken rekening houden.  

Eerste ideeën en mogelijke maatregelen voor nieuw mobiliteitsplan 

In het duurzame mobiliteitsplan zetten we volop in op het verbeteren van de leefbaarheid in de stad. Dit betekent dat we niet meer de auto en de doorstroming van de auto als doel nemen, maar de mens. Met het verlagen van de maximumsnelheid naar 30 kilometer per uur als nieuwe standaard zorgen we voor een verbeterde verkeersveiligheid, een verbeterde oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers en minder vervuiling en geluidsoverlast. In de woonwijken maken we meer ruimte voor groen, lopen en fietsen door een maximum te stellen aan het aantal parkeervergunningen per woning of auto’s op afstand te laten parkeren. Het gebied waar een parkeervergunning nodig is, zal daarbij worden vergroot. 

Alternatieven voor de auto

Daarnaast gaan we aan de slag met het verbeteren van de alternatieven voor de auto. Zo maken we ruimte voor de voetganger, door aanleg van comfortabele en ruime voetpaden. We zetten volop in op aantrekkelijke (snel)fietsroutes met nieuwe bruggen over de Rijn en voldoende (ook bewaakte) stallingsmogelijkheden om het fietsen te stimuleren. We maken daarbij onderscheid in gebieden. Hoe meer verstedelijkt een wijk is, des te meer ruimte maken we daar voor de voetganger en de fietser, terwijl in de wijken aan de rand van de stad meer ruimte voor de auto zal blijven. Om het ov een echt alternatief te maken, willen we het ov in de stad en in de regio versterken  door bussen vaker en sneller op belangrijke openbaar vervoer routes te laten rijden. Dit combineren we met goede op- en overstappunten, zodat het goed is te combineren met fietsen en lopen. Ook willen we goed openbaar vervoer in de wijk.  

Minder verkeer door het centrum

Verder zetten we in op een krachtig ontmoedigingsbeleid voor het doorgaande verkeer door Arnhem. We zorgen dat alle bestemmingen met de auto bereikbaar blijven, maar niet altijd via de kortste of snelste route. Om het doorgaand verkeer door centrum te ontmoedigen zullen  verschillende wegen aangepast worden naar één rijstrook per richting. We moedigen bezoekers uit de regio aan om gebruik te maken van het openbaar vervoer of de fiets Of om hun auto aan de randen van de stad te laten staan in P+R's. We verminderen het aantal straatparkeerplaatsen in de binnenstad. Afhankelijk van het aantal te verwijderen plekken bekijken we of er een nieuwe parkeergarage nodig is om genoeg parkeerplekken over te houden. Ook kijken we of het nuttig is om het verkeersnetwerk aan de westkant van de stad verder uit te breiden, zodat ook aan die kant makkelijker om de stad heen gereden kan worden. 

Meer informatie en contact

Meer informatie over de nieuwe aanpak voor verkeer en vervoer? Of wilt u uw ideeën of suggesties met het team Mobiliteit delen? Dan kunt u contact opnemen via: mobiliteit@arnhem.nl.