De Omgevingswet in Arnhem

De Omgevingswet is de wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. Daarmee bedoelen we de gebouwen, wegen, parken, een schone lucht, sloten, rivieren en bossen. De leefomgeving moet veilig en gezond zijn, en tegelijkertijd ook ruimte bieden aan ontwikkeling van uw buurt of de stad.  

We hebben in Nederland tientallen wetten en regels gemaakt over hoe we omgaan met natuur, milieu, bouwen en wonen. De Omgevingswet brengt deze wetten bij elkaar en maakt de regels gemakkelijker. De wet geldt voor alle Nederlandse inwoners, organisaties en bedrijven. De Omgevingswet gaat op 1 januari 2024 in.

De audiodescriptie en ondertiteling van deze video zijn te downloaden op Toolkitomgevingswet.nl.

Waarom komt er een nieuwe wet?

Er zijn tientallen wetten met honderden regels over hoe we omgaan met de leefomgeving. Hierdoor is de wetgeving ingewikkeld en duurt het soms (te) lang voordat een nieuw project kan starten. Met de nieuwe Omgevingswet voegt de overheid al deze regels samen in één wet. 

Het is straks de bedoeling dat u nog maar bij één loket hoeft te zijn: het Omgevingsloket. Hier vindt u alle regels van de verschillende overheden bij elkaar. 

Wanneer krijgt u met de Omgevingswet te maken? 

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als u plannen heeft om uw huis te verbouwen, een evenement wilt organiseren of als u als ondernemer een loods wilt laten plaatsen naast uw bedrijfspand. Dan hoeft u straks maar één vergunning aan te vragen bij één loket: de omgevingsvergunning. Dit gaat allemaal digitaal. Via het digitale Omgevingsloket ziet u meteen welke regels er gelden voor de plek waar u iets wilt veranderen.

U kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen, als iemand anders iets wil veranderen in uw buurt. Bijvoorbeeld als uw buren een garage willen neerzetten of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten. Door de Omgevingswet mag u meepraten over zo’n plan. Dat noemen we participatie.

Vergunning aangevraagd voor 1 januari 2024?

Heeft u een vergunning gekregen of ingediend vóór de invoering van de Omgevingswet? Als de gemeente u al een vergunning heeft verleend, blijft deze gewoon geldig. U hoeft niets te doen. Moet de gemeente de aanvraag nog behandelen, dan gebeurt dat in principe volgens het oude recht. Hierbij moet de vergunningsaanvraag al wel ter inzage hebben gelegen. Zo niet, dan valt de aanvraag onder de nieuwe wet.

Meedenken over (bouw)plannen 

Met de komst van de Omgevingswet op 1 januari 2024 wordt participatie een belangrijk onderdeel wanneer u (bouw)plannen maakt en vergunningen aanvraagt. Participeren betekent dat u in veel gevallen kunt meepraten over plannen die in uw buurt worden ontwikkeld. Het kan gaan om plannen van bijvoorbeeld uw buren, van ontwikkelaars of plannen van de overheid (gemeente, waterschap, provincie of Rijk). Meepraten kan nu ook al, maar de Omgevingswet moedigt aan dat u actiever en eerder wordt benaderd om mee te denken. En dat u anderen actief uitnodigt om mee te praten over uw plannen.

We hebben een handreiking gemaakt die helpt om participatie op te zetten. De handreiking is te vinden op de pagina Participatie en de Omgevingswet

Omgevingsvisie en omgevingsplan

De Omgevingswet introduceert ook nieuwe middelen. Zo moet iedere gemeente een omgevingsvisie en omgevingsplan maken.

Omgevingsvisie

De omgevingsvisie Arnhem 2040 is het toekomstplan voor de fysieke leefomgeving van Arnhem. In de visie staan ambities en acties hoe we dit gaan bereiken. De omgevingsvisie ligt nu ter besluitvorming bij de gemeenteraad. 

Omgevingsplan

In het omgevingsplan staan alle regels voor de fysieke leefomgeving. Deze regels gelden voor iedereen en gaan over wat wel en niet kan op een bepaalde plek in de gemeente. Het omgevingsplan vervangt de vele bestemmingsplannen en bepaalde verordeningen.