De Omgevingswet in Arnhem

Op 1 januari 2024 komt in Nederland de Omgevingswet. Op dit moment zijn er heel veel aparte wetten en regels die over onze fysieke leefomgeving gaan. Denk daarbij aan wetten en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. De nieuwe wet bundelt en vereenvoudigt de bestaande wetten.

Waarom een nieuwe wet?

Op dit moment zijn er heel veel aparte wetten en regels die over onze fysieke leefomgeving gaan. De Omgevingswet zorgt voor minder regels en voor meer samenhang tussen de regels. Ook moeten de regels straks duidelijk zijn en makkelijker te vinden zijn. 

Door de Omgevingswet kunt u gemakkelijk zien of u wel of niet een vergunning nodig heeft voor wat u wilt realiseren. Ook wordt het gemakkelijker voor inwoners en ondernemers om te starten met eigen initiatieven. De gemeente kijkt mee en adviseert wat kan. Zo hebben inwoners straks meer te zeggen over hun directe leefomgeving. Verder biedt de nieuwe wet meer ruimte voor complexe maatschappelijke opgaven van nu, zoals bijvoorbeeld het aardgasvrij maken van wijken. 

Voorbereiding van de wet 

Als gemeente zijn we begonnen met de voorbereidingen van de invoering van de Omgevingswet. Dit doen we door aan de slag te gaan met een Omgevingsvisie. Deze visie wordt vervolgens uitgewerkt in Omgevingsprogramma's en uiteindelijk in de regels in het Omgevingsplan. Dit alles doen we niet alleen. Samen met ondernemers, kennispartners en inwoners bouwen we aan Arnhem.

Participatie wordt een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet. Onze handreiking 'Betrek de buurt bij uw bouwplan' helpt initiatiefnemers om participatie te organiseren.