Omgevingsvisie Arnhem 2040; een toekomstbeeld voor de stad

Met de omgevingsvisie Arnhem 2040 schetsen wij een toekomstbeeld voor de stad. Maar de visie is veel meer dan een mooi vergezicht. We formuleren inspanningen, opgaven en ambities om dit perspectief integraal te bereiken. Van 11 november 2022 t/m 22 december ligt de ontwerp-omgevingsvisie ter inzage en kan iedereen zijn reactie geven.

Arnhem staat de komende jaren voor een aantal belangrijke opgaven. Lange wachtlijsten voor huurwoningen, de stroef lopende woningbouw, slecht geïsoleerde huizen en torenhoge energierekeningen. Periodes van droogte, toename van wateroverlast, en de druk op de natuur. De kloof tussen arm en rijk en de mondiale onrust gaan allemaal niet aan Arnhem voorbij. De gevolgen zijn dagelijks in onze stad voelbaar. 

Tegelijkertijd is onze stad in trek bij inwoners, bedrijven en bezoekers. De stad groeit en deze groei willen we benutten om de stad gezonder en veiliger, vitaler en socialer te maken. We willen de stad groen en leefbaar houden. Dat vraagt om creatieve en innovatieve oplossingen in het ruimtegebruik. Hoe we als Arnhem tot 2040 omgaan met de ruimte, staat in de omgevingsvisie; een perspectief voor Arnhem in een veranderende wereld. 

Wat staat er in de ontwerp-omgevingsvisie?

De ontwerp-omgevingsvisie (pdf, 15MB) laat zien dat Arnhem in 2040 een groene, vitale stad is met ruimte voor meer inwoners en bedrijvigheid. De stad is een onderdeel van een sterke regio met een veelzijdig landschap, omringd door natuur, waardevolle wijken en levendige knooppunten. Tegelijk is er veel veranderd op het gebied van klimaat, energie en leefbaarheid. De stad is duurzamer en stimuleert een gezonde leefstijl. Arnhem is en blijft een stad waar creativiteit en vrijheid een belangrijke onderdeel van de identiteit vormen.

De omgevingsvisie is ook als digitale kaart beschikbaar. Op deze kaart kunt u een gebied waarin u geïnteresseerd bent, aanklikken. U ziet dan in 1 oogopslag wat over deze locatie in de visie staat. Ook is een verwijzing naar de teksten uit de omgevingsvisie zelf opgenomen. 

Wilt u reageren (zienswijze indienen) op de ontwerp-omgevingsvisie?

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) heeft de ontwerp-omgevingsvisie vastgesteld. Van 11 november 2022 tot en met 22 december ligt deze ter inzage en kan iedereen zijn reactie (een zogeheten ‘zienswijze’) hierop geven. 
Ook ligt het Milieu Effect Rapport (MER) (pdf, 27MB) bij dit besluit ter inzage. Dit rapport is opgesteld om de milieueffecten van de omgevingsvisie in kaart te brengen en zo bij te dragen aan een afgewogen besluitvorming. Een team van onafhankelijke experts, de Commissie MER, geeft in deze periode advies over het MER. De ontwerp-omgevingsvisie wordt gepubliceerd op de website van Officiële Bekendmakingen. Hier leest u ook hoe u uw reactie kunt geven. 

Wat gebeurt er na 22 december 2022?

Na verwerking van zienswijzen en adviezen wordt de omgevingsvisie begin 2023 aan de gemeenteraad aangeboden om definitief vastgesteld te worden.

Omgevingsvisie Arnhem 2040 klaar. En dan?

Zijn we dan helemaal klaar met het werk? Dat zeker niet! De omgevingsvisie biedt het kader om keuzes te maken bij belangrijke opgaven in onze leefomgeving. Dit doen we niet alleen, maar samen met onze partners, inwoners, ondernemers en organisaties. Als u ook in de toekomst mee wilt denken over wonen, mobiliteit, gezondheid, verstedelijking, dan kunt u zich opgeven voor de nieuwsbrief Omgevingsvisie 2040.  

Wat ging aan de ontwerp-omgevingsvisie vooraf?

Samen met de stad hebben we de ontwerp-omgevingsvisie opgesteld. Hoe en wanneer deze participatie heeft plaatsgevonden, hebben we beschreven op de webpagina ‘Meedenken over de omgevingsvisie’