Omgevingsvisie

De omgevingsvisie gaat over de toekomst van de leefomgeving van Arnhem. Het geeft een beeld van Arnhem in 2040. De omgevingsvisie is in concept klaar.

Het aantal inwoners in Arnhem neemt toe. Het aantal eenpersoonshuishoudens gaat groeien. Er is dus voldoende ruimte nodig om te werken, recreëren, sporten, ontmoeten én er moeten voldoende voorzieningen voor onderwijs en zorg zijn. Daarnaast is er ruimte nodig om de klimaatveranderingen op te vangen en om de transitie naar duurzame ernergie mogelijk te maken. De ruimte is beperkt. Hoe we als Arnhem tot 2040 met deze thema's omgaan in de ruimte, staat in de omgevingsvisie.

Samen met de stad heeft de gemeente Arnhem van 16 september 2020 tot en met februari 2021 een omgevingsvisie opgesteld. Het voorontwerp van de omgevingsvisie is klaar en aan de gemeenteraad aangeboden. 

Wat staat er in de concept omgevingsvisie? 

Het voorontwerp van de omgevingsvisie (pdf, 17,5 MB) laat zien dat Arnhem in 2040 een groene, vitale stad is met ruimte voor meer inwoners en bedrijvigheid. De stad is onderdeel van een sterke regio met een veelzijdig landschap, waardevolle wijken en krachtige knooppunten. Tegelijk is er veel veranderd op het gebied van klimaat, energie en leefbaarheid: de stad is duurzamer en stimuleert een gezonde leefstijl. En Arnhem is en blijft een creatieve stad.

Van concept naar definitieve omgevingsvisie

Over het voorontwerp van de omgevingsvisie vragen we advies aan onze regionale partners, zoals de provincie en waterschappen. Ook wordt een Omgevings Effect Rapport (OER) opgesteld. Dat onderzoekt de effecten van de keuzes in de omgevingsvisie en levert ook weer input op voor de definitieve omgevingsvisie.

Voordat de definitieve omgevingsvisie wordt vastgesteld is er inspraak mogelijk. Het ontwerpbesluit voor de definitieve omgevingsvisie wordt gepubliceerd op www.overheid.nl. Op de website leest u ook hoe u uw standpunt kenbaar kunt maken. We verwachten dat de inspraakprocedure na de zomer van 2022 van start gaat.