Meedenken over de Omgevingsvisie

De ontwerp-omgevingsvisie ligt op dit moment, van 11 november tot en met 22 december 2022, ter inzage. Iedereen kan er een reactie (een zogeheten ‘zienswijze’) op geven. Dit is niet de eerste stap waarin Arnhemmers hebben kunnen meedenken over de omgevingsvisie.

De omgevingsvisie is samen met de stad tot stand gekomen. Op welke manier dat is gebeurd, leest u op deze pagina.

Participatieproces voorontwerp-omgevingsvisie

Van 16 september tot 1 oktober 2020 hebben Arnhemmers via stellingen laten weten hoe zij denken over opgaven waar we als stad voor staan. Van december 2020 tot februari 2021 konden Arnhemmers vervolgens op de website van Meedenken Arnhem meepraten over thema’s die bepalend zijn voor de toekomstige inrichting van de ruimte: hoogbouw, straat van de toekomst en de plek voor voorzieningen (bakker, buurtsuper, horeca, sportschool, enzovoorts).

illustratie meedenken Omgevingsvisie

Resultaten

We hebben een duidelijk beeld gekregen van wat een groot aantal Arnhemmers belangrijk vindt voor de toekomst van Arnhem. De resultaten van de participatieronden vindt u door op de link te klikken:

Scholenproject

1 van de onderdelen van het participatietraject rondom de omgevingsvisie was een lespakket voor scholen over wat de omgevingsvisie is en wat dit betekent voor de stad en zijn inwoners. In de lessen hebben de leerlingen nagedacht hoe zij willen dat Arnhem er in 2040 uitziet. Zij hebben hun ideeën verwerkt in een video. 7 Arnhemse scholen hebben meegedaan met het lespakket. We hebben in totaal 35 filmpjes ontvangen. 

De betrokkenheid, creativiteit en het bewustzijn van de jongeren over hun toekomst, laten zien hoe ze nadenken over hun leefomgeving. Opvallend is dat niet alleen oplossingen zijn bedacht voor de fysieke maatregelen (zonnepalen en dergelijke) maar ook de combinatie met sociale thema's (gezondheid, ontmoeten, inclusie). 

Bekijk de top 3 video's via YouTube:

  1. Stedelijk Gymnasium Arnhem (Ceder, Lorelei, Mila en Femke)
  2. Winford (Jackie, Basel en Thomas)
  3. Stedelijk Gymnasium Arnhem (Josephine, Nikolai en Jay)

De resultaten uit het participatieproces hebben we met de input vanuit het scholenproject en eerdere participatiebijeenkomsten in een participatiedocument (pdf, 9MB) gebundeld en samen met de voorontwerp-omgevingsvisie voorgelegd aan ons bestuur. 

Participatieproces ontwerp-omgevingsvisie

Het voorontwerp van de omgevingsvisie is in november 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Over dit voorontwerp van de omgevingsvisie hebben we advies gevraagd aan onze regionale partners, zoals de provincie en waterschappen. Ook hebben reactie gevraagd aan inwoners en ondernemers, die na de eerste participatieronde hadden aangegeven bij het proces betrokken te willen blijven. In het actualisatiedocument (pdf, 3MB) is beschreven welke reacties zijn ingebracht en waarom ze wel of niet zijn meegenomen in de ontwerp-omgevingsvisie.

De ontwerp-omgevingsvisie ligt nu ter inzage zodat iedereen hierover zijn mening kan geven. Dit heet dan formeel een zienswijze. De gemeenteraad kan deze zienswijzen meewegen in het besluit voor de definitieve vaststelling van de omgevingsvisie.