Participatie en de Omgevingswet

Met de komst van de Omgevingswet (verwachte invoeringsdatum: 1 juli 2023) wordt participatie een belangrijk onderdeel wanneer u (bouw)plannen maakt en vergunningen aanvraagt.

Grotere kans op draagvlak

Participeren betekent dat anderen meedoen of deelnemen aan het maken van plannen. Met participatie komen alle belangen, meningen, kennis en creativiteit in een vroeg stadium op tafel. Door bezwaren, maar juist ook goede ideeën met elkaar te bespreken, worden plannen beter en is er meer kans op draagvlak.

Participatie bij bouwplan of vergunningsaanvraag

Werkt u aan een bouwplan en heeft u 1 of meer vergunningen nodig? Weet dan dat wij het als gemeente belangrijk vinden dat de omgeving op tijd betrokken wordt. De manier waarop u de participatie hebt georganiseerd, is onderdeel van uw vergunningaanvraag.

Handreiking 'Betrek uw buurt bij uw bouwplan'

Vooruitlopend op de Omgevingswet gaan we alvast met participatie aan de slag. De handreiking 'Betrek de buurt bij uw bouwplan' (pdf, 1MB) helpt initiatiefnemers om participatie op te zetten en laat zien waar wij op letten bij het meewegen van de participatieresultaten. De handreiking heeft een hulpmiddel waarmee u kunt bekijken wat het effect van uw project op de omgeving is en hoeveel participatie daarbij wenselijk is. 

Aanvullend op de handreiking hebben we een lijst gemaakt van de antwoorden op de meest voorkomende vragen over de handreiking

Vragen, ideeën of goede voorbeelden

Heeft u vragen over participatie of zelf goede ideeën over participatie, neem dan contact op met Klaas van Haaften via klaas.van.haaften@arnhem.nl. Heeft u voorbeelden van participatie die anderen als inspiratie kunnen gebruiken? Dan zouden wij die graag op onze website willen delen. U kunt hierover contact opnemen via Projectsecretarisomgevingswet@arnhem.nl.