Stadsblokken-Meinerswijk

Stadsblokken-Meinerswijk is een uiterwaardengebied in het hart van Arnhem. Het ligt tegenover het centrum van Arnhem, aan de zuidelijke oever van de Nederrijn en is ongeveer 300 hectare groot.

Op Stadsblokken en Meinerswijk verrijst een uiterwaardenpark met ruimte voor natuur, wonen en recreatie. Er komt een nevengeul, een passantenhaven en het gebied wordt autoluw. Er ontstaat één groot aaneengesloten natuurgebied langs de Rijn, van de Sacharovbrug tot net voorbij de Spoorbrug bij Schuytgraaf, zo groot als zo'n 600 voetbalvelden. Tussen het park en de Rijn komen maximaal 430 woningen.

Nieuw ontwerpbesluit

Het plan voor Stadsblokken-Meinerswijk kreeg eerder een ontwerpvergunning 'Wet natuurbescherming'. Dit ontwerp was gebaseerd op de 'Passende Beoordeling van de Programmatische Aanpak Stikstof'. De Raad van State bepaalde in 2019 dat deze Passende Beoordeling niet voldeed. De gedeputeerde staten van Gelderland namen in augustus 2020 op basis van een nieuwe aanvraag een nieuw ontwerpbesluit voor de Wet natuurbescherming.

Ontwerpbesluit bekijken

Het nieuwe ontwerpbesluit en de bijlagen liggen ter inzage van 18 augustus tot en met 28 september. U kunt de stukken bekijken bij de receptie van ons Stadskantoor. De stukken zijn ook online beschikbaar via www.stadsblokkenmeinerswijk.nl.

Reageren 

U kunt tot en met 28 september een reactie geven op het ontwerpbesluit. Stuur uw schriftelijke reactie aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 9029, 6800 EL Arnhem. Telefonisch reageren kan ook, bel dan Bart Lagerberg via 026 377 33 91.

Het helpt ons als u bij uw reactie het provinciale zaaknummer 2020-004079 noemt.

Meer informatie

U blijft op de hoogte van alle ontwikkelingen via www.stadsblokkenmeinerswijk.nl.