Stadsblokken-Meinerswijk

Stadsblokken-Meinerswijk is een uiterwaardengebied in het hart van Arnhem. Het ligt tegenover het centrum van Arnhem, aan de zuidelijke oever van de Nederrijn en is ongeveer 300 hectare groot.

Op Stadsblokken en Meinerswijk verrijst een uiterwaardenpark met ruimte voor natuur, wonen en recreatie. Er komt een nevengeul, een passantenhaven en het gebied wordt autoluw. Er ontstaat 1 groot aaneengesloten natuurgebied langs de Rijn, van de Sacharovbrug tot net voorbij de Spoorbrug bij Schuytgraaf, zo groot als zo'n 600 voetbalvelden. Tussen het park en de Rijn komen maximaal 430 woningen.

Bestemmingsplan vastgesteld

Op 18 december 2020 is het nieuwe bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld. Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan en de overige besluiten is beroep aangetekend. Raad van State behandelt op 24 september 2021 deze beroepen en zal naar verwachting in het najaar uitspraak doen.

Meer informatie

U blijft op de hoogte van alle ontwikkelingen via www.stadsblokkenmeinerswijk.nl.