Stadsblokken Meinerswijk

Stadsblokken Meinerswijk

Stadsblokken Meinerswijk

Uiterwaardenpark centraal in de stad

Stadsblokken en Meinerswijk kan het grootste uiterwaardenpark van Europa worden.

Per referendum hebben de inwoners van Arnhem in 2016 'ja' gezegd tegen het raadsbesluit ‘Uitvoering fase 2 Gebiedsvisie Stadsblokken en Meinerswijk’ (PDF, 5 MB). Hierdoor komt een openbaar uiterwaardenpark met tal van culturele, recreatieve voorzieningen en een groot aaneengesloten natuurgebied een enorme stap dichter bij.

Het college van burgemeester en wethouders vindt dat er ook ruimte is voor woningbouw in het gebied. Die zal zich dan concentreren rond de beide havens op Stadsblokken en het bedrijventerrein bij de Praets op Meinerswijk. Woningbouw is het middel om de opgaven en doelstellingen uit de in 2012 opgestelde gebiedsvisie voor dit gebied financieel haalbaar te maken.

Wethouder Ron König: "Arnhem heeft een unieke kans om het gebied Stadsblokken-Meinerswijk weer een stap verder te brengen. De gebiedsvisie uit 2012 vormt daarvoor nog steeds het uitgangspunt. Hoewel woningbouw geen expliciet doel was van deze gebiedsvisie vindt het college dat er op beperkte schaal ruimte is voor woningbouw. Door woningbouw te concentreren op een paar plekken kan er een flinke hoeveelheid aaneengesloten natuur bijkomen."

Uitgelicht

Masterplan Stadsblokken Meinerswijk

Uw Reactie
Uw Reactie