Bebouwing

Volgens het Uitwerkingskader is er maximaal 2ha aan bebouwing toegestaan waarvan 1,6 ha voor wonen. Dat is minder dan 1% van de oppervlakte van Stadsblokken en Meinerswijk.

Het gaat om bebouwing op grond van KWP rond:

  • de Haven van Van Workum
  • de ASM-haven
  • Op het bedrijventerrein Meijnerswijk.

Op de kaart (PDF, 1MB) zijn dit de twee oranje locaties.

Deze locaties liggen buiten het Gelders natuurnetwerk en liggen niet in het huidige natuur- en begrazingsgebied. Daarnaast kunnen de in het Uitwerkingskader aangewezen plekken voor bebouwing wel een opknapbeurt gebruiken en zijn ze grotendeels hoogwatervrij.

Kaart transformeren zwakke plekken en behouden en uitbreiden natuurgebied

Uitgelicht

Masterplan Stadsblokken Meinerswijk

Uw Reactie
Uw Reactie