Bestemmingsplan

In 2015 is een bestemmingsplan opgesteld voor het grootste deel van het gebied. Naast de bestemming 'natuur' zijn grote delen bestemd als 'agrarisch met waarde', 'groen-landschap en park'.

De locatie van het huidige bedrijventerrein Meinerswijk (de voormalige steenfabriek), het Watersportcentrum Arnhem in de Haven van Van Workum en de ASM-haven met evenemententerrein zijn niet in het bestemmingsplan Stadsblokken en Meinerswijk of een ander bestemmingsplan opgenomen. Voor die gebieden wordt nu gewerkt aan het bestemmingsplan 'Gebiedsontwikkeling Stadsblokken-Meinerswijk'. Op de kaart zijn dit de bruine gebieden.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau / MER

Voor het op te stellen nieuwe bestemmingsplan 'Gebiedsontwikkeling Stadsblokken-Meinerswijk' is een zogenoemde MER (milieueffectrapport) nodig. De procedure hiervoor is officieel begonnen met het ter inzage leggen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Deze notitie maakt duidelijk hoe de MER wordt opgesteld, welke milieu-aspecten worden beoordeeld en welke criteria worden gebruikt bij de beoordeling.

Lees meer over:

Afbeelding kaart. Klik voor de PDF.

Uitgelicht

Masterplan Stadsblokken Meinerswijk

Wat vindt u van onze website?