Bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan en de overige ontwerpbesluiten voor Stadsblokken Meinerswijk liggen vanaf 1 februari 2019 ter inzage.

Op Stadsblokken en Meinerswijk verrijst een uiterwaardenpark met ruimte voor natuur, wonen en recreatie. Er komt een nevengeul, een passantenhaven en het gebied wordt autoluw. Er ontstaat één groot aaneengesloten natuurgebied langs de Rijn, van de Sacharovbrug tot net voorbij de Spoorbrug bij Schuytgraaf, zo groot als zo'n 600 voetbalvelden. Tussen het park en de Rijn komen maximaal 430 woningen.

Alle stukken die nodig zijn voor de ontwikkeling van Stadsblokken Meinerswijk zijn op 1 februari 2019 ter inzage gelegd. Het gaat om het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbesluit watervergunning, het ontwerpbesluit ontgrondingswet en twee ontwerpbesluiten wet natuurbescherming, inclusief alle bijlagen. Vanaf 1 februari is er 6 weken de tijd om zienswijzen in te dienen.

Luchtfoto Stadsblokken Meinerswijk

De officiële bekendmaking is gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl. Daar staat ook hoe je een zienswijze kunt indienen. De interactieve digitale verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Alle fysieke stukken liggen daarnaast ter inzage in het Stadskantoor van de gemeente Arnhem aan de Eusebiusbuitensingel 53 (bij de receptie en uitsluitend tijdens kantooruren). De documenten kunt u ook downloaden.

Uitgelicht

Masterplan Stadsblokken Meinerswijk

Uw Reactie
Uw Reactie