Eigendomssituatie

Stadsblokken-Meinerswijk is bijna 300 hectare groot en ligt in het hart van Arnhem. Bijna de helft van het gebied is eigendom van de overheid en al onderdeel van het uiterwaardenpark.

De andere helft is particulier eigendom, waarvan 147 hectare in eigendom van Kondor Wessels Projecten (KWP). Een deel van deze particuliere gronden heeft nog geen natuurbestemming en/of is (nog) ontoegankelijk voor bezoekers.

Op de kaart (PDF, 7MB) zijn de geel gekleurde delen eigendom van KWP.

Kaart eigendommen

Uitgelicht

Masterplan Stadsblokken Meinerswijk

Uw Reactie
Uw Reactie