Hoofdlijnenakkoord

Zodra het bestemmingsplan voor de ontwikkeling van het Arnhemse uiterwaardengebied Stadsblokken-Meinerswijk wordt vrijgegeven voor inspraak, krijgt Arnhem er een stuk natuur bij ter grootte van bijna 100 voetbalvelden (62 hectare) bij. Dat is één van de afspraken die staan beschreven in het hoofdlijnenakkoord dat de gemeente is overeengekomen met projectontwikkelaar KondorWessels Projecten.

meinerswijk luchtfoto

De planning is dat het bestemmingsplan in de loop van 2018 ter inzage wordt gelegd.

Wethouder Ron König is blij met het gesloten akkoord: "In aanloop naar het referendum over de toekomst van Stadsblokken-Meinerswijk is steeds gezegd dat Arnhem er meer natuur bij krijgt. Met de ondertekening van het hoofdlijnenakkoord zijn nu ook afspraken gemaakt wanneer dat gaat gebeuren. En dat is al best snel. Dat is goed nieuws voor de Arnhemmers en onze bezoekers. Want onze ambitie was en is om in Stadsblokken-Meinerswijk een aaneengesloten natuurgebied te creëren".

Afspraken

In het hoofdlijnenakkoord wordt ook vastgelegd dat KondorWessels Projecten zorgt voor een duurzaam evenemententerrein door het aanleggen van riolering, krachtstroom en waterputten. Ook het realiseren van een passantenhaven en een open verbinding tussen de Plas van Bruil met de Rijn zijn voorbeelden van afspraken die in het akkoord zijn vastgelegd. Op termijn krijgt Arnhem nog meer natuur in haar eigendom, maar daarvoor moet wel eerst het bestemmingsplan onherroepelijk zijn.

Kwaliteitsteam

Tegelijk met het aangaan van het hoofdlijnenakkoord is ook een kwaliteitsteam in het leven geroepen. Het kwaliteitsteam is verantwoordelijk voor de toetsing en beoordeling van de plannen op het gebied van landschap, stedenbouw, architectuur en openbare ruimte aan het Masterplan en de samenhang tussen de onderlinge deelplannen. De samenstelling van het kwaliteitsteam is als volgt:

  • Hank van Tilborg (H+N+S landschapsarchitecten, Amersfoort) voor het landschap en de openbare ruimte, tevens voorzitter.
  • Bert Dirrix (DiederenDirrix architecten, Eindhoven) voor stedenbouw en architectuur,
  • Germa Huijbers Burgerlid
  • Gijs Frencken (Gemeente Arnhem) Strategisch adviseur, tevens secretaris,
  • Nanja Oliemans (Gemeente Arnhem) Bestuursadviseur Stedenbouw en Landschap.


Vervolg

Het afgelopen jaar heeft KondorWesselsProjecten in samenwerking met verschillende belanghebbenden gewerkt aan een Masterplan  dat de basis vormt voor het bestemmingsplan. De Arnhemse gemeenteraad heeft dit plan getoetst aan de kaders en in december 2017 vastgesteld. Het bestemmingsplan zal in de loop van  2018 ter inzage worden gelegd.

Uitgelicht

Kaartje hoofdlijnenakkoord

Uw Reactie
Uw Reactie