Stadsblokken en Meinerswijk

Stadsblokken en Meinerswijk is een gevarieerd gebied met bijzondere natuurwaarden, zichtbare en onzichtbare resten uit het verleden, een bedrijventerrein, een verlaten scheepswerf, weilanden en diverse woonplekken.

Het gebied van bijna 300 hectare ligt in het hart van Arnhem. Bijna de helft van het gebied is eigendom van de overheid en is onderdeel van het uiterwaardenpark. De herinrichting van dit deel is voltooid.

De andere helft van het gebied, 147 hectare, is eigendom van KondorWessels Projecten (KWP). Hiervan is een deel (nog) ontoegankelijk en heeft nog geen natuurbestemming en/of is nog niet als zodanig ingericht.

Uitgelicht

Masterplan Stadsblokken Meinerswijk

Uw Reactie
Uw Reactie