Vergroten natuurgebied en uitbreiden uiterwaardenpark

KWP is bereid om ruim 120 hectare (ongeveer twee maal park Sonsbeek) over te dragen aan de gemeente Arnhem. Hierdoor wordt het eindelijk mogelijk om in stadsblokken en Meinerswijk het Gelders natuurnetwerk (voorheen de Ecologische Hoofd Structuur) te realiseren.

Bij overdracht van deze terreinen aan de gemeente en de realisatie van de gebiedsvisie ontstaat één groot, aaneengesloten en openbaar natuur- en recreatiegebied. Dit is een goede uitgangspositie op weg naar een nationaal park waar volgens de huidige maatstaven minimaal 1000 hectare voor nodig is.

Kaart Gelders Natuurnetwerk

Onderdeel van de plannen van KWP is:

  • het evenemententerrein op Stadsblokken krijgt een permanent karakter
  • de historische werf krijgt een vaste plek
  • het bedrijventerrein Meijnerswijk wordt getransformeerd tot een aantrekkelijk gebied
  • de haven van Van Workum kan uitgroeien tot een volwaardige jacht- en passantenhaven
  • culturele evenementen kunnen blijven plaatsvinden rond de ASM haven

Om dit financieel haalbaar te maken én om een unieke en aantrekkelijke woonplek in Arnhem te realiseren, kan KWP op hun eigendom maximaal 2 hectare (20.000 vierkante meter) aan bebouwing toevoegen. Daarvan mag 4.000 vierkante meter geen bestemming 'wonen' hebben en zal bijvoorbeeld een horeca, culturele of educatieve functie moeten krijgen.

Fases begrazingsgebieden Stadsblokken-Meinerswijk

Uitgelicht

Masterplan Stadsblokken Meinerswijk

Uw Reactie
Uw Reactie